Kurgusal Duruşma Duyurusu - 16 04 2019

25 Nisan tarihinde şirket hisselerinin satışı ile ilgili “aldatma, genel işlem koşulları, zamanaşımı” gibi konuları içeren kurgusal duruşma yapılacaktır.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersini alan öğrenciler için katılım zorunlu olup diğer öğrenciler için ise uygulama bilgilerini geliştirmeleri açısında faydalıdır.

YER        : Orhan Zaim Konferans Salonu

SAAT     : 13.30