2018-2019 Yaz Okulunda Açılacak Dersler (Güncel) - 17 06 2019

2018-2019 Yaz Okulunda 24.05.2019 tarihi itibariyle açılması kesinleşen dersler aşağıdaki gibidir.

DERS KODU DERS ADI
LAW 101 Hukuka Giriş
LAW106 Aile Hukuku
LAW107 Anayasa Hukuku
LAW108 Türk Anayasa Hukuku
LAW215 Kamu Maliyesi
LAW 223 Spor Hukuku
LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler
LAW311 Ticari İşletme Hukuku
LAW312 Şirketler Hukuku
LAW315 Medeni Usul Hukuku
LAW322 Vergi Hukuku
LAW403 Ceza Usul Hukuku
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku
LAW412 Uluslararası Özel Hukuk
LAW415 Anayasa Yargısı
LAW417 Miras Hukuku
LAW420 İcra ve İflas Hukuku
LAW423 Genel Devlet Teorileri
LAW424 Sigorta Hukuku
LAW210 Kamu Hürriyetleri
LAW434 Avrupa Birliği Hukuku