2019-2020 Güz Dönemi Hukuk Klinikleri Duyurusu
15.09.2019

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ HUKUK KLİNİKLERİ DUYURUSU

Fakültemizde 2018-2019 akademik yılından itibaren müfredata aşağıdaki klinik dersleri eklenmiştir:

 1. Yasama Kliniği
 2. Yurttaş Kliniği
 3. Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği
 4. Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği
 5. Kurgusal Dava
 6. Karar Yazım Kliniği
 7. Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği dersleri açılabilecektir.
 8. Temel Hak Savunuculuğu Kliniği

Yasama ve Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 2., 3., ve 4. sınıf seçmeli derslerinde, Adli Yardım Uygulamaları dersi 4. Sınıf, diğerleri ise 3 ve 4. sınıf seçmeli derslerinde yer almaktadır. Derslerin tamamı 3 kredi 4 AKTS’dir. Klinik dersleri her şube için 12 kişi kontenjanla sınırlıdır ve öğrenciler mülakat ve ilgili öğretim elemanının belirleyeceği kriterler çerçevesinde seçildikten sonra derslere kayıt yapabilecektir. Mülakata gelmek isteyen ve belirtilmişse ilgili önşartları taşıyan öğrenciler belirtilen saatte ve yerde bulunarak mülakata katılabilirler. Mülakattan önce derslerin kontenjanı 0 olarak görünecek, mülakatlardan sonra kontenjan açılarak kayıt yapılacaktır. Bir öğrenci aynı tür hukuk kliniğine bir defa kayıt olabilecektir. (Örneğin iki yasama kliniğine birden kayıt olunamaz, ancak bir adli yardım, bir hak savunuculuğu kliniğine kayıt olunabilir.)

Kliniklerde aktif öğrenim yöntemleri kullanıldığından derslere devam zorunludur.

2019-2020 güz döneminde Fakültemizde dört hukuk kliniği sınıfı açılacaktır.

Klinik derslerine başvurmak isteyenler için 18 Eylül Salı günü saat 10’da K-1 sınıfında bir tanıtım toplantısı daha yapılacaktır.

2019-2020 güz döneminde açılacak dersler:

 • LAW494 Adli Yardım Kliniği (4. Sınıf)

Kolaylaştırıcılar: Dr. Öğretim Üyesi D. Çiğdem Sever, Arş. Gör. Sevil Yıldız, Arş. Gör. Gizem Görmez

Önkoşul yok

Mülakat Yer ve Saati: 18 Eylül 2018, 11:00, 1. Kat Hukuk Kliniği

 

 • LAW481 Temel Hak Savunuculuğu Kliniği

Kolaylaştırıcılar: Dr. Öğretim Üyesi Aslı Şimşek, Av. Emrah Şahin

Önkoşul yok

Mülakat Yer ve Saati: 18 Eylül 2019, 14:00, 1. Kat Hukuk Kliniği

 

 • LAW492 Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 

Kolaylaştırıcılar: Dr. Öğretim Üyesi D. Çiğdem Sever, Arş. Gör Begüm Seyhan

Önkoşul: İdare Hukuku I dersini geçmiş olmak.

Mülakat Yer ve Saati: 19 Eylül 2019, 11:00, 1. Kat Hukuk Kliniği

 

 • LAW497 Kurgusal Dava I (Vis Moot)

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Sabih Arkan, Arş. Gör. Yiğitcan Çankaya

Önkoşul: İngilizce iletişim becerilerine sahip olmak ve Hukuk İngilizcesine hakim olmak, seyahat engeli olmamak (İkinci sınıflar derse kayıt olmaksızın çalışmalara katılmak üzere başvurabilir.)

Mülakat Yer ve Saati: 19 Eylül 2019, 14:00, 1. Kat Hukuk Kliniği