Kurgusal Dava (Vis Moot) Ek Mülakatı - 20 09 2019

Kurgusal Dava (Vis Moot) dersine başvurmak isteyenler için 27 Eylül Cuma günü saat 12.00'de 1. Kat Hukuk Kliniği sınıfında ek mülakat yapılacaktır. Ders bilgileri:

  • LAW497 Kurgusal Dava (Vis Moot) 

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Sabih Arkan, Arş. Gör. Yiğitcan Çankaya

Önkoşul: İngilizce iletişim becerilerine sahip olmak ve Hukuk İngilizcesine hakim olmak, seyahat engeli olmamak (İkinci sınıflar derse kayıt olmaksızın çalışmalara katılmak üzere başvurabilir.)

Mülakat Yer ve Saati: 27 Eylül 2019, 12:00, 1. Kat Hukuk Kliniği