Güz Dönemi Politika Bilimi Dersi - 03 10 2019

Güz Dönemi Politika Bilimi dersi Hukuk Fakültesi 2. Kat 202 no.lu odada yapılacaktır.