2019-2020 Bahar Dönemi Sınavlarıyla İlgili Duyuru - 10 05 2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

COVID 19 Pandemi olağanüstü sürecinin devam ediyor ve daha da devam edecek olması gerçeği ile bireysel ve toplumsal sağlığımızın tartışmasız birincil önemi ve önceliği karşısında, 2019-2020 Bahar Dönemi Sınavlarının uzaktan yapılmasına (Moodle / ödev gibi) karar verilmiştir.

Bu konuya ilişkin Hocalarınız ve Dekanlık tarafından, makul ve uygun sürelerde, gerekli ve ayrıntılı bilgilendirmeler de yapılacaktır.

Elbette ki anlık ve hızlı değişim gösteren bu sürece ilişkin gelişme ve değişmeleri izlemeye de devam edeceğiz.

Mevcut koşullar altında, karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde, en iyi ve en verimli şekilde bu süreci tamamlayabileceğimize olan inancımızı tekrarlar, sağlıklı günler dileriz.

HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK KURULU