Yaz Okulunda Denklik Verilen Okul ve Dersler - 03 07 2020

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DURUM

 

 

 

LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

HUK205 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

DENK

LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

HUK202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

DENK

LAW234 İdare Hukuku II

HUK208 İdare Hukuku II

DENK

 

ÖNEMLİ NOT: Bu bildirim, sadece yukarıda belirtilen farklı Üniversiteden alınacak dersin/derslerin Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müfredatındaki ders/dersler ile denk olup olmadığına ilişkindir.

Bunun dışında, Atılım Üniversitesi’nin, ders alma, yaz okulu, GNO, yeni ders alma, alınacak ders sayısı, toplam AKTS, ve bunlar gibi konu ile ilgili var olan her türlü kuralına uymak, öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Kurallara aykırılık durumunda, öğrencinin dışarıda aldığı ders /derslere ilişkin getireceği notlar geçerli sayılmayacaktır.