2019-2020 Yaz Okulunda Farklı Üniversitelerden Ders Almak Hakkında Duyuru - 05 07 2020

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULUNDA

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMAK HAKKINDA DUYURU

 

Yaz okulu kapsamında Fakültemizde açılmayan derslerin, farklı üniversitelerden (Ankara içi veya -bu yıla mahsus olmak üzere- Ankara dışı) alınmasında YÖK’ün, Atılım Üniversitesi’nin ilgili yönetmelikleri ile ilgili Senato kararları ve onlarda aranan koşullar uygulanacaktır.

 

Bu kapsamda (henüz Fakülte web sayfasında uygunluk açıklaması yapılmamış) üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin;

 

  1. Başvurularını (bahar.atacan@atilim.edu.tr) adresine, Atılım uzantılı adreslerinden e-posta ile yapmaları,

 

  1. E-postalarında
  • hangi hukuk fakültesinden,
  • hangi ders/dersleri almak istediklerini belirtmesi,
  • alınmak istenen derslerin içeriklerini, haftalık ders saatlerini, AKTS’lerini gösteren resmi web sayfası çıktılarını e-postalarına eklemeleri,

zorunludur.

Bu bilgilendirmeler sonrasında, dışarıdan ders alınmak istenilen Üniversiteler ve dersleri ile ilgili, yukarıda belirtilen düzenlemelerde aranılan koşullar (örneğin söz konusu ders veya derslerin Fakültemizde açılmamış olması, ders alınacak Fakültenin giriş taban puanının  Fakültemizin giriş taban puanından düşük olmaması, dersin haftalık ders saati/kredisi ile içeriğinin uygun olması gibi) açısından yapılacak -uygunluk- değerlendirme sonuçları, Fakülte web sayfasında ilanen duyurulacaktır. (Örneğin web sayfasında paylaşılan Sakarya Üniversitesi’nde açılan derslerin uygunluğu da bu şekilde öğrencilerimizden gelen talep üzerine değerlendirilmiştir).  

Dolayısıyla Fakülte web sayfasında zaten uygunluk duyurusu yapılmış Üniversite ve derslere ilişkin tekrar herhangi bir başvuruya gerek olmayacaktır.

Genel olarak ders alabilmeye, özel olarak da yaz okulunda dışarıdan ders alabilmeye ilişkin mevcut bütün (YÖK, Atılım Üniversitesi, senato kararları.. vb) düzenlemelerde ki kurallara ve koşullara uymak öğrencilerimizin kendi sorumluluklarındadır. Kurallara aykırılık durumunda ve uygunluk değerlendirmesi hiç yapılmadan veya olumlu sonuçlanmadan  öğrencilerimizin dışarıdan aldıkları ders/derslere ilişkin getirecekleri notlar geçerli sayılmayacaktır.

Öğrencilerimizin Fakülte web sayfasında Yaz Okulunda dışarıdan alınacak derslere ilişkin –uygunluk- duyurularını dikkatle takip etmelerini, bu duyuruların kapsamı dışında kalan dışarıdan ders alma talepleri ise, yukarıda ki prosedüre uygun olarak gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz.