Yaz Okulunda Denklik Verilen Okul ve Dersler (Güncel) - 20 07 2020

Öğrencilerimizden gelen talepler üzerine denkliği kabul edilen derslere aşağıda belirtilenler eklenmiştir.     

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DURUM

LAW325 Fikri ve Sınai Haklar

HUK321 Fikri ve Sınai Haklar

Denk

                

ÖNEMLİ NOT:  Bu bildirim, sadece yukarıda belirtilen farklı Üniversiteden alınacak dersin/derslerin Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müfredatındaki ders/dersler ile denk olup olmadığına ilişkindir.

Bunun dışında, Atılım Üniversitesi’nin, ders alma, yaz okulu, GNO, yeni ders alma, alınacak ders sayısı, toplam AKTS, ve bunlar gibi konu ile ilgili var olan her türlü kuralına uymak, öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Kurallara aykırılık durumunda, öğrencinin dışarıda aldığı ders /derslere ilişkin getireceği notlar geçerli sayılmayacaktır.

 

DİKKAT: YUKARIDAKİ DENKLİKLER ÖĞRENCİNİN TALEBİ ÜZERİNE TESPİT EDİLMİŞTİR. BU DERSLERİN ADI GEÇEN ÜNİVERSİTELERDE YAZ DÖNEMİNDE AÇILIP AÇILMAYACAĞI  HUSUSUNDA   FAKÜLTEMİZİN  BİLGİSİ VE SORUMLULUĞU YOKTUR.