2020-2021 Güz Dönemi Klinik Dersleri - 16 09 2020

Sevgili öğrencilerimiz,

2020-2021 Güz Döneminde klinik derslerinden sadece Karar Yazım Kliniği açılacak olup, ders Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şimşek ve Dr. Öğr. Gör. Damla Songur tarafından yürütülecektir. Mülakatların şekli ile tarih ve saat bilgileri ilerleyen günlerde Fakülte internet sayfasından ilan edilecektir.