2020-2021 Güz Döneminde Yapılan Sınavlarda Mazeret Durumuyla İlgili Duyuru - 22 11 2020

Sevgili öğrencilerimiz,

2020-2021 Güz Döneminde yapılan/yapılacak sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, başvurularını, elden dilekçe veya e-posta ile yapabileceklerdir. Başvurunun aşağıda örneği yer alan dilekçenin ilgili kısımları doldurulmuş ve imzalanmış şekilde ve ekinde gerekçesini ispatlar belge ile gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu dilekçelerin elden Yönetici Asistanı Özüm Özkartal’a teslim edilmesi veya Üniversite tarafından her öğrenciye tanımlanan student.atilim.edu.tr uzantılı e-posta adresinden ozum.ozkartal@atilim.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçerli kabul edilemeyecektir

Sağlıklı günler dileriz.

                                                                                                                                                       ...../...../.........

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

         Fakülteniz …………… sınıf ………………………………………… numaralı öğrencinizim.

…………………………................................................................................ tarihinde/tarihlerinde yapılan;

 

-........................................................................

-........................................................................

-........................................................................

-........................................................................

 

dersine/sınavına - derslerine/sınavlarına sağlık sorunlarım nedeniyle katılamadım(*) Sağlık raporum ekte olup, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                    Ad ve Soyad:

                                                                                                                                                 .…………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İmza

 

İletişim Bilgileri :

Tel. No:

E-posta:

 

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği m. 19/2: “...(2) Öğrencinin bağlı olduğu bölüm başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Uygulamalı dersler için mazeret sınav hakkı verilmez...”