Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Sonuçları - 17 12 2020

Atılım Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın 17.12.2020 tarih ve E-26256122-308.02-8239 sayılı yazısından, öğrenci temsilciliği seçimine tek aday olarak giren Fakültemiz 18222610240 numaralı öğrencisi Mustafa Furkan İlhan’ın 16.12.2020 tarihinde yapılan Öğrenci Temsilciliği seçimi sonucunda, 32(otuziki) oy aldığı anlaşılmakla, Mustafa Furkan İlhan’ın Hukuk Fakültesi öğrenci temsilcisi olarak seçildiği tespit edilmiş ve adı geçen öğrencinin isminin Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak ilanına ve durumun Rektörlük Öğrenci Dekanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.