LAW 302 Eşya Hukuku Ek Sınavıyla İlgili Duyuru - 13 02 2021

EŞYA HUKUKU EK SINAVINDA ( 2020- 2021 GÜZ DÖNEMİ-ŞUBAT) SORUMLU OLUNAN KONU BAŞLIKLARI 

 

I-             AYNİ HAK

A-           UNSURLAR 

1-            EŞYA ( kavram,eşya türleri)

2-            Eşya üzerinde doğrudan hakimiyet

3-            Herkese karşı ileri sürülebilme       

B-           AYNİ HAKLARA HAKİM OLAN İLKELER

 

II-           ZİLYETLİK

 

A-           KAVRAM

B-           NİTELİK ( hak mı, fiili durum mu, hukuki durum mu?)

C-           UNSURLARI

D-           TÜRLERİ ( ASLİ – FER’İ; DOĞRUDAN – DOLAYLI ; TEK BAŞINA – BİRLİKTE)

E-            ZİLYETLİĞİN DEVRİ ŞEKİLLERİ

F-            ZİLYETLİĞİN KORUNMASI (BİZZAT KUVVET KULLANMA,  GASPTAN DOĞAN DAVA, TAŞINIR DAVASI, İDARİ YOLDAN KORUNMA)

G-           ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER

H-           ZİLYETLİĞİN İADESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER

III-          TAPU SİCİLİ Tapuya kayıtlı olan – olmayan, kadastrosu yapılmış -  yapılmamış taşınmaz ayrımları)

A-           TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ

1-            KAYIT ( TAŞINMAZ KAVRAMI, NELER TAŞINMAZDIR, TOPRAĞA BAĞLILIK KURALI)

2-            TESCİL ( TESCİLİN İŞLEVLERİ, SEBEBE BAĞLILIK)

a-            Yolsuz tescil

b-           Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Yolları

c-            Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı

d-           Tapu Siciline Güven İlkesi                         

3-            ŞERH

a-            Şahsi Hakların Şerhi Ve Etkileri ( eşyaya bağlı borç – ek(munzam) etki) (Şahsi hakkın şerhinin etkisinin kurucu veya açıklayıcı olması)

b-           Şerhedilebilecek Diğer Hususlar ( tasarruf yetkisini sınırlayan şerhler – geçici tescil şerhi)                              

4-            BEYAN ( ANA HATLARI YETER)

Örnekler: eklentinin beyanlar hanesine yazılması, eski hukuktan gelen ayni hakların beyanlar hanesine yazılması )

 

 

IV-          MÜLKİYET - GENEL HÜKÜMLER

 1. Mülkiyeti koruyan davalar ( istihkak davası – el atmanın önlenmesi davası)
 2. Kapsamı (BÜTÜNLEYİCİ PARÇA – EKLENTİ niteliği ve  bunlara bağlanan sonuçlar)
 3. TOPLU MÜLKİYET HALLERİ
 1. PAYLI MÜLKİYET (kuruluşu, pay, pay üzerinde tasarruf, kanundan doğan önalım hakkı ve kullanılışı, önalım hakkından feragat, kullanma-yararlanma-yönetim)
 2. ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYET ( kaynakları, niteliği, hükümleri, sona ermesi)

V-           TAŞINMAZ MÜLKİYETİ 

A-           KONUSU : TAŞINMAZ  ( Arazi, kat mülkiyeti, bağımsız ve sürekli haklar)

B-           DEVREN KAZANILMASI

C-           TESCİLSİZ KAZANMA HALLERİ

D-           ASLEN KAZANILMASI

1-           İşgal

2-           Zamanaşımı yolu ile kazanma ( olağan – olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı)

E- KADASTRO SIRASINDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESBİTİ

1-           Tapuya kayıtlı Taşınmazlarda

2-           Tapuya Kayıtlı olmayan Taşınmazlarda

VI-  TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI

A -          YATAY KAPSAM

B-           DİKEY KAPSAM

C-          MADDİ KAPSAM( Arazi üzerindeki mülkiyet hakkı, o arazideki hangi unsurları kapsar?)

1-           Yapı ( inşaat)  (( Haksız inşaat ( kendi malzemesi ile başkasının arazisine , başkasının malzemesi ile kendi arazisine yapılan inşaatin hüküm ve sonuçları))

2-           Bitki

3-           Kaynak

              D-             Yapı ile ilgili istisnalar ( yapı olmalarına rağmen, neler kapsama girmez?)

1-           Taşınır yapı ( menkul inşaat)

2-           Taşkın inşaat

3-           Üst hakkının varlığı

4-           Transit mecra ( başkasının arazisinden geçen mecra)

VII- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI

A-           HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN KISITLAMALAR ( ALIM, ÖNALIM, GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ)

B-           KOMŞULUK HUKUKU’NDAN DOĞAN KISITLAMALAR

C-           TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU

VIII-       TAŞINIR MÜLKİYETİ

A-           KONUSU

B-           DEVREN KAZANILMASI ( Taahhüt işlemi, tasarruf işlemi, ayni sözleşme, sebebe bağlılık tartışması, bu tartışmanın istihkak ve sebepsiz zenginleşme davalarının uygulama alanı ile ilişkisi, zilyetliğin devrine olmaksızın kazanma halleri, hükmen teslim yolu ile kazanma haline ilişkin sınırlama)

C-           MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti muhafaza yolu ile satım)

D-           ASLEN KAZANMA

 1.                Sahiplenme ( ihraz)
 2.                Bulunmuş eşya ( lukata)
 3.                Define
 4.                İşleme
 5.                Karışma – birleşme
 6.                Kazandırıcı zamanaşımı

               

IX-          SINIRLI AYNİ HAKLAR

A-           GENEL ÖZELLİKLER ( HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLME, SINIRLI SAYIDA OLMA, TAŞINMAZ MALİKİ LEHİNE SINIRLI AYNİ HAK)

B-           KONUSU ( NE ÜZERİNDE KURULUR)

C-           TÜRLERİ ( İRTİFAK,REHİN VE TAŞINMAZ YÜKÜ)

D-           AYNI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİRDEN FAZLA SINIRLI AYNİ HAKLAR ARASINDAKİ SIRA MESELESİ

E-           İRTİFAK HAKLARI

1-           Sağladığı yetki ve yüklediği yükler

2-           İrtifak haklarının tasnifi

a- Kişiye Bağlı – Eşyaya ( Taşınmaza ) Bağlı İrtifak Hakkı ( İntifa Ve Oturma İrtifakları Sadece Kişiye Bağlı Olarak Kurulabilir; Bunların Dışında Kalan İrtifaklar İster Kişiye İster Eşyaya Bağlı Olarak Kurulabilirler.

b- Devredilebilen Ve Mirasçılara İntikal Eden – Devredilemeyen Ve Mirasçılara İntikal Etmeyen   İrtifak Hakları                         

c- İrtifak Hakkının Kazanılması

   aa- Eşyaya Bağlı İrtifakın Kazanılması

   bb- Kişiye Bağlı İrtifakın Kazanılması

d- Kanunda Düzenlenen İrtifaklar ( öğrencilerden , bu konuda sadece kavram ve temel özellikler düzeyinde bilgi sahibi olmaları beklenmektedir)

   aa-      İntifa

  bb-      Oturma

  cc-        Üst

  dd-      Kaynak

  ee-      Diğer İrtifaklar

          

X-           TAŞINMAZ REHNİ ( konu, derste , taşınmaz rehninin en çok uygulanan türü olan ipotek özelinde anlatılmıştır; öğrenciden beklenen de bu kapsamdadır).

A-           TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM OLAN GENEL İLKELER 

B-           KURULUŞ

C-           SABİT DERECELER SİSTEMİ

D-           BOŞALAN DERECEYE İLERLEME

E-           BOŞ DERECENİN TESCİLİ

F-           DERECE İÇİNDE SIRA ( ALT DERECE)

G-          TAŞINMAZIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN PARANIN İPOTEKLİ ALACAKLILAR ARASINDA DAĞITILMASI

H-           ANAPARA İPOTEĞİ – ÜST SINIR ( MAXİMAL) İPOTEĞİ

I-            AYNI ALACAK İÇİN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK TESİSİ               

ÖNEMLİ NOT: SORUMLU OLUNAN KONULAR, ÖĞRENCİYE HATIRLATMA AMACI İLE YUKARIDA SADECE ANA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLMİŞTİR. ÖĞRENCİ BU BAŞLIKLAR ALTINDA VEYA BU BAŞLIKLAR DOLAYISI İLE DERSTE ANLATILANLARIN TÜMÜNDEN SORUMLUDUR.

 

                                                                                                                    BAŞARILAR DİLERİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: SORUMLU OLUNAN KONULAR, ÖĞRENCİYE HATIRLATMA AMACI İLE YUKARIDA SADECE ANA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLMİŞTİR. ÖĞRENCİ BU BAŞLIKLAR ALTINDA VEYA BU BAŞLIKLAR DOLAYISI İLE DERSTE ANLATILANLARIN TÜMÜNDEN SORUMLUDUR.

 

                                                                                                                    BAŞARILAR DİLERİM