LAW 254 Hukuk ve Edebiyat Dersinin İşlenişi - 17 02 2021

Hukuk ve Edebiyat dersi seçecek öğrencilerin dikkatine:

Ders, hibrit öğretim modeline göre yürütülecek olup hem Zoom'dan senkron şekilde derse katılan öğrencilerin hem de sınıfta derse katılan öğrencilerin derse devam etmesi beklenmektedir; derste yoklama alınacaktır.