2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler ve Yaz Okulunda Farklı Üniversitelerden Ders Alınması Hakkında Duyuru - 30 06 2021

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULUNDA

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALINMASI HAKKINDA DUYURU

 

Yaz okulu kapsamında Fakültemizde açılmayan derslerin, farklı üniversitelerden alınmasında YÖK’ün ve Atılım Üniversitesi’nin ilgili yönetmelikleri, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat, karar ve de esaslar uygulanacaktır.

 

Bu kapsamda (henüz Fakülte web sayfasında denklik açıklaması yapılmamış) farklı üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin başvurularında;

  • hangi hukuk fakültesinden,
  • hangi ders/dersleri almak istediklerini belirtmesi,
  • alınmak istenen derslerin alınacak Üniversitedeki kodlarını, içeriklerini, haftalık ders saatlerini, AKTS’lerini gösteren resmi web sayfası çıktılarını başvurularına eklemeleri,
  • ders alınacak üniversitede yaz okulu eğitiminin hangi şekilde (yüz yüze-uzaktan eğitim) yapılacağı hususunu belirtmeleri zorunludur.

Bu bilgilendirmeler sonrasında, dışarıdan ders alınmak istenilen Üniversiteler ve dersleri ile ilgili, yukarıda belirtilen düzenlemelerde aranılan koşullar (örneğin söz konusu ders veya derslerin Fakültemizde açılmamış olması, ders alınacak Fakültenin giriş taban puanının  Fakültemizin giriş taban puanından düşük olmaması, dersin haftalık ders saati/kredisi ile içeriğinin uygun olması gibi) ve diğer hususlarda yapılacak -denklik- değerlendirme sonuçları, Fakülte web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Dolayısıyla Fakülte web sayfasında zaten, denklik duyurusu yapılmış Üniversite ve derslere ilişkin tekrar herhangi bir başvuruya gerek olmayacaktır.

 

UYARILAR

1. DİKKAT: Fakülte WEB sayfasında yapılacak ilanlar sadece derslerin denk olduğunu gösterir. Bunu dışında somut olarak öğrencinin belirtilen ders/dersleri almaya hakkı olduğunu göstermez.

 

2. Genel olarak ders alabilmeye, özel olarak da yaz okulunda dışarıdan ders alabilmeye ilişkin mevcut bütün (YÖK, Atılım Üniversitesi, senato kararları.. vb) düzenlemelerdeki kurallara ve koşullara uymak öğrencilerimizin kendi sorumluluklarındadır. Kurallara aykırılık durumunda ve denklik değerlendirmesi hiç yapılmadan veya olumlu sonuçlanmadan  öğrencilerimizin dışarıdan aldıkları ders/derslere ilişkin getirecekleri notlar geçerli sayılmayacaktır.

 

3. Öğrencilerimizin Fakülte web sayfasında Yaz Okulunda dışarıdan alınacak derslere ilişkin –denklik- duyurularını dikkatle takip etmelerini, bu duyuruların kapsamı dışında kalan dışarıdan ders alma taleplerini ise, yukarıdaki usule uygun olarak gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz.

 

4. Aynı anda farklı 2 ilden ders almak ancak Atılım Üniversitesi dışındaki Üniversitede yaz okulunun uzaktan eğitim(online) şeklinde yapılması halinde mümkündür. Aksi takdirde alınacak notlar geçersiz sayılacaktır.


AÇILMASI PLANLANAN DERSLER

 

DERS KODU

DERS ADI

LAW101

Hukuka Giriş

LAW107

Anayasa Hukuku

LAW108

Türk Anayasa Hukuku

LAW210

Kamu Hürriyetleri

LAW233

İdare Hukuku I

LAW308

İdari Yargı

LAW312

Şirketler Hukuku

LAW315

Medeni Usul Hukuku

LAW322

Vergi Hukuku

LAW403

Ceza Usul Hukuku

LAW408

Kıymetli Evrak Hukuku

LAW412

Uluslararası Özel Hukuk

LAW414

Sosyal Güvenlik Hukuku

LAW415

Anayasa Yargısı

LAW417

Miras Hukuku

LAW420

İcra ve İflas Hukuku

LAW423

Genel Devlet Teorileri

LAW436

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 

Öğrencilerimizden Gelen Talepler Üzerine Denkliği Kabul Edilen Dersler

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DERS KODU

DERS ADI

DERS SAATİ

DERSİN ALINACAĞI DİĞER ÜNİVERSİTE

DERS KODU

DERS ADI

DERS SAATİ

SONUÇ

Atılım Üniversitesi

LAW311

Ticari İşletme Hukuku

3

Sakarya Üniversitesi

HUK307

Ticari İşletme Hukuku

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW235

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

3

Sakarya Üniversitesi

HUK201

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

4

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW105

Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku

4

Sakarya Üniversitesi

HUK103

Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku

4

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW234

İdare Hukuku II

3

Sakarya Üniversitesi

HUK208

İdare Hukuku II

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW434

Avrupa Birliği Hukuku

2

Sakarya Üniversitesi

HUK256

Avrupa Birliği Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW236

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

3

Sakarya Üniversitesi

HUK204

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

4

DENK