2020-2021 Yaz Okulunda Denklik Verilen Dersler (Güncelleme) - 14 07 2021

Yaz Okulunda Dışarıdan Ders Alma Hakkında Önemli Duyuru

  • AYNI ANDA FARKLI İLLERDEN DERS ALINABİLMESİ İÇİN BU FARKLI İLLERDEKİ ÜNİVERSİTELERİN EN FAZLA BİRİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILIYOR OLMASI ŞARTTIR. BUNA UYMAK KOŞULU İLE 3 AYRI İLDEN DE DERS ALINABİLİR.

 

  • Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sayfasında bu yıl yaz okulu açılmayacağına dair bir duyuru mevcuttur. Öğrencilerimizin konuyu araştırıp ona göre davranmaları hususunda kendilerini uyarıyoruz.

 

  • Dekanlığımız denklik taleplerinde denkliği istenen derslerin yabancı üniversitede hakikaten açılıp açılmayacağı hususunu kesinlikle garanti etmez.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ DERS KODU DERS ADI DERS SAATİ DERSİN ALINACAĞI DİĞER ÜNİVERSİTE DERS KODU DERS ADI DERS SAATİ SONUÇ
Atılım Üniversitesi LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK223 Ceza Genel Hukuku I 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW234 İdare Hukuku II 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK228 İdare Hukuk II 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK222 Borçlar Genel Hukuku II 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK347 Borçlar Özel Hukuku 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK349 Ceza Özel Hukuku 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW311 Ticari İşletme Hukuku 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK357 Ticari İşletme Hukuku 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK221 Borçlar Genel Hukuku I 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi HUK224 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW413 İş Hukuku 4 Anadolu Üniversitesi HUK445 İş Hukuku 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW302 Eşya Hukuku 4 Sakarya Üniversitesi HUK302 Eşya Hukuku 5 DENK
Atılım Üniversitesi LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 Sakarya Üniversitesi HUK205 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 4 DENK
Atılım Üniversitesi LAW413 İş Hukuku 4 Sakarya Üniversitesi HUK401 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 4 DENK
Atılım Üniversitesi LAW311 Ticari İşletme Hukuku 3 Sakarya Üniversitesi HUK307 Ticari İşletme Hukuku 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 Sakarya Üniversitesi HUK201 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 4 DENK
Atılım Üniversitesi LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku 4 Sakarya Üniversitesi HUK103 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku 4 DENK
Atılım Üniversitesi LAW234 İdare Hukuku II 3 Sakarya Üniversitesi HUK208 İdare Hukuku II 3 DENK
Atılım Üniversitesi LAW434 Avrupa Birliği Hukuku 2 Sakarya Üniversitesi HUK256 Avrupa Birliği Hukuku 2 DENK
Atılım Üniversitesi LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 Sakarya Üniversitesi HUK204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 4 DENK

Atılım Üniversitesi

LAW413

İş Hukuku

4

Afyon Kocatepe Üniversitesi

HUK437

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW325

Fikri ve Sınai Haklar

2

MEF Üniversitesi

HUK411

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW302

Eşya Hukuku

4

Afyon Kocatepe Üniversitesi

HUK355

HUK356

Eşya Hukuku I

Eşya Hukuku II

Her iki dersten de, ayrı ayrı geçer not alınması şartıyla DENK.

Atılım Üniversitesi

LAW336

Rekabet Hukuku

2

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

HUK19358

Rekabet Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW361

Sağlık Hukuku

2

Özyeğin Üniversitesi

HUK125

Sağlık Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW321

Genel Muhasebe

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

ISL-113

Genel Muhasebe I

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW431

Deniz Hukuku

2

Özyeğin Üniversitesi

HUK404

Deniz Ticaret Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW301

Borçlar hukuku Özel Hükümler

4

Beykent Üniversitesi

380034400001212

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

4

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW431

Deniz Hukuku

2

İstanbul Kültür Üniversitesi

HUK7106

Deniz Ticaret Hukuku

2

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW215

Kamu Maliyesi

3

Afyon Kocatepe Üniversitesi

HUK229

Kamu Maliyesi

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW424 

Sigorta Hukuku

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

SD401

Sigorta Hukuku

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW434

Avrupa Birliği

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

SD411

Avrupa Birliği

3

DENK

Atılım Üniversitesi

LAW219

Karşılaştırmalı Hukuk

2

Afyon Kocatepe Üniversite

SD209

Karşılaştırmalı Hukuk

3

DENK