2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı  Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler (Güncelleme) - 07 07 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı  Yaz Okulunda açılması planlanan ders listesi aşağıdaki şekli ile güncellenmiştir.

DERS KODU DERS ADI
LAW101 Hukuka Giriş
LAW107 Anayasa Hukuku
LAW108 Türk Anayasa Hukuku
LAW210 Kamu Hürriyetleri
LAW216 Hukuk Sosyolojisi
LAW233 İdare Hukuku I
LAW308 İdari Yargı
LAW312 Şirketler Hukuku
LAW315 Medeni Usul Hukuku
LAW322 Vergi Hukuku
LAW326 Hukuk Felsefesi
LAW403 Ceza Usul Hukuku
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku
LAW412 Uluslararası Özel Hukuk
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku
LAW415 Anayasa Yargısı
LAW417 Miras Hukuku
LAW420 İcra ve İflas Hukuku
LAW423 Genel Devlet Teorileri
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi