2021- 2022 Güz Döneminde Açılan Yeni Derslerle İlgili Duyuru
24.09.2021

2021-2022 Güz Döneminde Fakültemizde LAW329 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve LAW375 Hukukta Metod ve Problem Çözme dersleri açılmıştır, öğrencilerimiz bu dersleri alabilirler.

Dekanlık