Dr. İrfan Yazman Anısına Sempozyum: Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları
30.09.2011

DR. İRFAN YAZMAN ANISINA SEMPOZYUM: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK HAKLARI


ÇOCUK İŞÇİLİĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ (HUKUK VE SANAT TOPLULUĞU ÖĞRENCİLERİ)

26 Ekim 2011 Çarşamba

Saat: 10.00

Açış Konuşmaları:           

Dekan Prof. Dr. Nami Çağan 

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik *
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin *

* Katıldıkları takdirde

Saat: 10.30

BİRİNCİ OTURUM: TOPLUMSAL AÇIDAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇÖZÜMLER             

Oturum Başkanı:             Prof. Dr. Lâle Sirmen (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:                 

Hüseyin Aksoy (Samsun Valisi)

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Saat: 14.00

İKİNCİ OTURUM: HUKUKSAL AÇIDAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK HAKLARI

Oturum Başkanı:              Prof. Dr. Sarper Süzek (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:                  

Ar. Gör. Dr. Hande Bahar Aykaç (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve  Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Elemanı)

Prof. Dr. Gürhan Fişek (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni)

Tanzer Gezer (0-18 Çocuk Hakları Ulusal İletişim Ağı Eşgüdümcüsü, Yazar)

Yer: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu İncek/Gölbaşı/ANKARA

Düzenleyen: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk ve Sanat Topluluğu


 

Sempozyum Programı