Dr. İrfan Yazman Anısına Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Sempozyumunu Gerçekleştirdik
31.10.2011

DR. İRFAN YAZMAN ANISINA SEMPOZYUM: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK HAKLARI
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ (HUKUK VE SANAT TOPLULUĞU ÖĞRENCİLERİ)
 
Metni Hazırlayanlar: Ar. Gör. Aslı Şimşek (Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi, Hukuk ve Sanat Topluluğu Danışmanı)
Fatma Takıl (Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Hukuk ve Sanat Topluluğu Üyesi)
 
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk ve Sanat Topluluğu tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen İrfan Yazman Anısına Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Sempozyumu, merhun Dr. İrfan Yazman’ın aile üyelerinin de katılımıyla Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan’ın açış konuşmaları, ardından İrfan Yazman anısına hazırlanan kısa filmin gösterimi ve çocuk işçiliği üzerine Hukuk ve Sanat Topluluğu öğrencilerinin hazırladıkları kısa filmin gösterimi ile başladı.
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk ve Sanat Topluluğu tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen İrfan Yazman Anısına Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Sempozyumu sabah 10.00’da Toplumsal Açıdan Çocuk İşçiliği ve Çözümler oturumunda oturum başkanı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Sirmen, ilk sözü Prof. Dr. Betül Ulukol’a verdi. Sayın Ulukol; sunumunda bir hekim olarak çocuğa yönelik kötü muamele türlerinden ve çocuk işçiliğinin de uygulamada bir çocuk istismarı biçimi olarak ele alınması gerektiğinden bahsetti. İkinci konuşmacı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ise kız çocuklarının eğitimi ve nitelikli işgücü olarak çalışma yaşamına katılmaları konulu bir bildiri sundu. Sayın Hablemitoğlu; kız çocuklarının toplumsal cinsiyet rolleriyle sınırlanan ev içi işlerde daha fazla çalıştırıldığını ve en kalıcı uzun erimli çözümün eğitime yatırım olduğunu vurguladı.
Üçüncü konuşmacı olan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy; Mersin Valiliği sırasında yürüttükleri sokakta çalışan çocukların sokakta çalıştırılmalarının önlenmesi, rehabilite edilmesi, eğitime ve mesleğe yönlendirilmesi projeleri hakkında bilgi verdi. Bunun için kamuoyu oluşturarak hem yurttaşların hem sivil toplum örgütlerinin hem de kamu kuruluşlarının desteğini aldıklarını belirtti. Sayın Aksoy, bu projenin; tüm kişi ve kurumların bilinçlenmesi, desteği ve gerekli sorumluluğu üstlenmesi ile hayata geçtiğini ve başarılı olduğunu vurguladı.
Öğleden sonra saat 14.00’da başlayan hukuksal açıdan çocuk işçiliği ve çocuk hakları başlıklı ikinci oturumda oturum başkanı Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarper Süzek ilk sözü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Hande Bahar Aykaç’a verdi. Sayın Aykaç konuşmasında çocuk işçiliğinin en büyük nedenlerinden biri olan mevzuatın etkili bir şekilde uygulanmaması üzerinde durdu. Bu çerçevede Sayın Aykaç; Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri ve ulusal hukusal düzenlemeleri açıkladı. İkinci konuşmacı olan Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni Prof. Dr. Gürhan Fişek; Fişek Enstitüsü’deki çocuk işçiliği, çıraklık eğitimi ve topluma kazandırma faaliyetlerinde söz etti. Bu alanda çıkarttıkları Çalışma Ortamı Dergisi, oluşturdukları Çocuk Emeği Kütüphanesi ile güçlü bir birikime sahip olduklarını ve tüm bunlara enstitünün internet sitesi aracılığıyla ulaşılabileceğini söyledi. Sayın Fişek; çıraklık yapan çocuk işçiler için uygulamadaki sorunlarını çözmeye yönelik tatil kampları, gezici sağlık hizmetleri, kız çocukları için sosyalleşme merkezi projelerinden bahsetti.
Üçüncü konuşmacı 0-18 Çocuk Hakları Ulusal İletişim Ağı Eşgüdümcüsü ve Yazar olan Tanzer Gezer; mevzuatta çocukların çalıştırılmak suretiyle sömürülmelerine yol açan hükümlere ve hukuksal boşluklara değindi. Sayın Gezer; Alanya Belediyesi ile ortak yürüttükleri çocuk sokak işçiliği üzerine bir saha çalışması olduğundan bahsetti.
Sempozyum merhum Dr. İrfan Yazman’ın eşi Erbil Yazman’ın teşekkür konuşması ve tüm katılımcılara katılım belgesi ve plaket verilmesi ile sona erdi.
Fuaye alanında Hukuk ve Sanat Topluluğu öğrencilerinin çocuk işçiliği üzerine hazırladıkları fotoğraf çalışmaları sergilendi.