Konferans: "Kamu Denetçiliği Kurumu"
02.05.2013

                                                                  Konferans:Kamu Denetçiliği Kurumu: Türkiye Uygulamaları ve Dünyadan Örnekler
2 Mayıs Perşembe günü Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu'nda
"Kamu Denetçiliği Kurumu: Türkiye Uygulamaları ve Dünyadan Örnekler"
konulu konferans gerçekleştirilmiştir. Araş Gör. Zeynep MÜFTÜOĞLU HOŞ
tarafından düzenlenen konferansta Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr.
Nami ÇAĞAN oturum başlanlığını yürütmüş; Danıştay Emekli Başsavcısı Turgut
CANDAN ve Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Şevket APALAK konuşmacı olarak
katılmışlardır. Konferansta Candan, kamu denetçiliği kurumunun tarihçesini
açıklamış,diğer ülkelerde uygulanma pratiklerinden örnekler vermiştir.
Apalak ise kamu denetçiliği kurumunun ülkemizde uygulanış biçimini, yasa
ve yönetmelik maddelerini de inceleyerek aktarmıştır.