Atılım 1984'ü Tartıştı - Öğrenci Forumu - 07 05 2014

Atılımlı Öğrenciler, Gerçekleştirilen Forum’da 1984’ü Tartıştı

Hukuk ve Sanat Topluluğu; 6 Mayıs 2014 günü 13.30-15.30 saatleri arasında, Hukuk Fakültesi’nde Bir Kitap Bir Konu etkinlikleri kapsamında George Orwell’in 1984 romanı bağlamında bir öğrenci forumu gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. A. Aslı Şimşek moderatörlüğünde gerçekleştirilen foruma Hukuk Fakültesi’nden öğrenciler katıldılar. “Eserde bahsedilen kontrol mekanizmaları günümüzde nasıl ve ne boyutta gerçekleşti?” sorusu çerçevesinde ütopya-distopya kavramları, romanda ve günümüzde mevcut kontrol mekanizmalarının tespiti için siyasi iktidarın yapısı (iktidarın başı kim?, bürokratik yapı nasıl?), aile, eğitim, basın/medya, yasaklanan/kısıtlanan veya izin verilen haklar ve özgürlüklerin ne olduğu, toplumsal yapı ve sınıflar konularında tartışmalar yürütüldü.

Hukuk ve Edebiyat dersi öğrencileri Aldous Huxley’nin Cesur Yeni Dünya adlı romanını, 1984’le bir karşılaştırma yapabilmek için aynı konu başlıkları ile tartışmaya açtılar ve foruma katkıda bulundular.

Forum sonunda korku kültürü/toplumu ve tüketim kültürü/toplumu gibi her iki distopik toplum modelinin de günümüzde karşılık bulduğu, insan hakları ve özgürlükleri bakımından esas olanın herhangi bir dış müdahale olmaksızın/iktidar baskısı olmaksızın bireylerin kendi yaşamları üzerinde söz hakkı sahibi olması ve kendilerini gerçekleştirme olanaklarının herkese eşit şekilde sunulması olduğu sonucuna varıldı.

Foruma katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Akay, demokratik ve samimi bir tartışma ortamı yaratan forumun, gelecek senelerde de bu gibi özgür tartışma platformlarının yaratılması ve geliştirilmesi açısından ilham verici olduğunu belirtti.

          

 Hukuk ve Sanat Topluluğu etkinliği olan foruma tüm Atılım Üniversitesi Öğrencileri davetlidir.