Kurgusal Duruşma Yarışma Takımlarının Oluşturulması - 03 11 2014

Kurgusal Duruşma Yarışması :

2. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması

  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen kurgusal duruşma yarışması başlıyor.
  • www.ahdthukuk.com adresinde yayınlanan yarışma kurallarından anlaşıldığı üzere, fakülteden tek takım oluşturmak yerine, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, her takımın 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşması kaydıyla, birden fazla takım halinde yarışmaya katılmaları mümkündür.
  • Oluşturulan takımların, başvuru öncesinde, danışma açısından, Yrd.Doç.Dr.Mehmet İstemi veya Ar.Gör.Kumru Kılıçoğlu Yılmaz ile görüşmeleri, takımların lehine olacaktır. Oluşturulan takımlar, adı geçen hocalar ile istedikleri takdirde, 13 Kasım 2014 tarihine kadar görüşme yapabileceklerdir.
  • Fakültemizden birden fazla takım oluşturulması halinde, her takımın soruları cevaplandırılacak ancak hiç bir takım özel olarak çalıştırılmayacaktır. 
  • Resmi başvurular topluluğun websitesi (www.ahdthukuk.com) üzerinden online yapılacaktır. Son başvuru tarihi: 14 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir.
  • Yarışma ile ilgili detaylar için : www.ahdthukuk.com adresini ziyaret edebilir, ya da Ar. Gör Kumru Kılıçoğlu Yılmaz ile görüşebilirsiniz.

(Her takım için başvuru ücreti 50 TL olup; yarışma sonunda birinci olan takımın her üyesine “dizüstü bilgisayar” verilecektir.

      DEKANLIK