İç Güvenlik Paketi Konferansı
27.03.2015

     Hukuk ve Etik Topluluğu tarafından 27 Mart Cuma günü saat 14.00’te "İç Güvenlik Paketiyle Genişletilmek İstenen Kolluk Yetkilerinin Ortaya Çıkaracağı Hukuki Sorunlar" konulu panel gerçekleştirilmiştir. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Metin Günday’ın yaptığı etkinlikte Prof.Dr. Levent Köker, Yrd. Doç. Dr. Devrim Aydın ve gazeteci Kemal Göktaş konuşmacı olarak yer almışlardır. Ülke gündemi bakımından oldukça güncel bir konu olan İç Güvenlik Paketi ile ilgili panele öğrenciler ve üniversitemiz akademisyenleri tarafından büyük ilgi gösterilmiştir.

 

    Oturum başkanlığını yürüten Prof. Dr. Metin Günday, paketin olağanüstü hal uygulamalarını adeta olağan hal uygulamalarına çevirebileceği yönünde endişelerini paylaşmış; paketin anayasaya aykırılığı, Ceza Kanunu, Polis Selahiyet ve Vazife Kanunu ve diğer birtakım kanunlar bakımından oldukça olumsuz sonuçlara gebe olduğu konusunda eleştirilerini dile getirmiştir. Gazeteci Kemal Göktaş, iktidar partisinin siyasi macerasını ve yönetim anlayışını özetlemiş; paketin içerdiği düzenlemeler, bu pakete neden ihtiyaç duyulduğu ve ulaşılmak istenen düzenin ne olduğu konusunda yorumlarını aktarmıştır. Yrd. Doç. Dr. Devrim Aydın ise Türkiye’nin basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, gelir adaletsizliği, mutsuzluk endeksi, cinsiyet eşitliği gibi pek çok kriter bakımından dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamalarda ne kadar gerilerde olduğunu rakamlarda ortaya koymuş; paketin uygulanması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuş; polise ve valilere verilen geniş yetkileri eleştirmiştir. Son olarak Prof. Dr. Levent Köker, farklı ideolojik yaklaşımlarda devlet kavramının yerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyarak, paket ile yapılmak istenen değişikliklerin Türkiye’yi bunlar arasında nasıl bir konuma sokacağını yorumlamıştır. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluk ve görevlerini hatırlatan Köker, paketin neden olacağı ihlallere dikkat çekmiştir.