Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Konferansı
15.04.2016

"28 Mart Pazartesi günü Atılım Üniversitesi Genç Hukukçular Öğrenci Topluluğu ve ELSA (Avrupa Genç Hukukçular Derneği) işbirliği ile Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma konulu konferans gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının yanı sıra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden konuşmacılar katılarak, öğrencilerle bilgilerini paylaştılar.

Açılış konuşmasının Prof. Dr. Füsun Arsava tarafından yapıldığı konferansta, Yrd. Doç. Dr. Doğa AYDOĞAN ELÇİN, Suriyeliler üzerinden uluslararası koruma statülerini; Yrd. Doç. Dr. Sedat SİRMEN, mültecilerin entegrasyonunda vatandaşlığın yerini; Dr. Neva ÖZÜNÇ ÖZTÜRK,  uluslararası koruma statülerinin belirlenmesinde Türk Hukukunda nasıl bir yaklaşım izlendiğini; Sayın Metin Çorabatır mülteciliğin ne olduğu ve günümüzde yaşanan problemlerin nasıl kalıcı şekilde çözülebileceği; Ar. Gör. Erhan Küçük ise devletlerin mülteciler konusunda uluslararası sorumluluğu hakkında konuşma yaptı. Sadece hukuk fakültesinden değil, diğer fakülte ve bölümlerden de ilgi gören konferansa Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden de öğrenciler katıldı. Beş oturumdan oluşan ve tüm gün süren konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi ve yaklaşık 230 öğrenci katılım belgesi almaya hak kazandı. "