Model Parlamento Uygulaması
12.05.2016

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Parlamento Hukuku Dersi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencileri, Türk Parlamento Hukuku Dersi kapsamında uygulamalı kanun yapım sürecini, “Model Parlamento” olarak adlandırılan yöntemle 12.05.2016 tarihinde gerçekleştirdiler. “Model Parlamento”, dersin öğretim elemanı Öğr. Gör. Abbas Kılıç ve TBMM Yasama Uzmanları Onur Çekiç ve Salih Sağlam’ın yönetiminde öğrencilerin bu çalışmada aldıkları rollerle (TBMM Başkanı, TBMM Komisyon Başkanı, Bakan, Katip üye, Milletvekili, Grup Başkanvekilleri) şekillendirilerek tamamlanmıştır.