Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Model Parlamento Etkinliği
25.05.2022

Atılım üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri, Türk Parlamento Hukuku dersi kapsamında her yıl düzenlenen uygulamalı Meclis etkinliği Model Parlamento’yu 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiler. Hukuk Fakültesi’nde yer alan kurgusal duruşma salonu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzenine göre biçimlendirilerek bu çalışmada kullanıldı. Dersin öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abbas Kılıç ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanı ve Kanunlar Kararlar Başkan Yardımcısı Onur Çekiç’in yönetiminde gerçekleştirilen bu etkinliğe, Ar. Gör. Begüm Seyhan ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.  Öğrenciler bu ders kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzeni kapsamında kanun yapma ve karar alma süreçlerinin aktörleri olarak rol üstlendiler.