Sınav Kuralları - 08 04 2010

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

SINAVLARDA UYULACAK ESASLAR

 

 

1-Sınav sırasında öğrencilerin resimli öğrenci kimliği taşıması ve sınav başlamadan önce öğrenci kimliklerini sıranın üzerinde bulundurmaları zorunludur.

2-Sınavlarda cep telefonları kesinlikle kapalı olacak ve sıra üzerinde veya altında bulundurulmayacaktır.

3-İlgili öğretim üyesinin izin verdiklerinin dışında sınavlarda dersle ilgili kitap, sözlük, kanun, defter, not gibi kaynakların sıralarda bulundurulması yasaktır. Bütün kaynakların sınav başlamadan önce kürsüye getirilmesi zorunludur.

4-Hangi konuda olursa olsun sıra üzerine yazı yazmak yasaktır. Sınav esnasında sıra üzerinde bulunan yazılardan o sırada oturan öğrenci sorumludur.

5-Sınavlarda ek yanıt kağıdı baştan verilmeyecektir.

6-Yanıt kağıdı üzerine ad, soyad, öğrenci numarası tükenmez kalemle yazılmak zorundadır.

7-Öğrenciler, sınav başlamadan 10 dakika önce adlarının yazılı olduğu sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

8-Gözcüler, ilgili öğretim üyesinin izin verdiği durumlar dışında öğrencilerin sorularını yanıtlamak zorunda değildir.

9-Aksine bir açıklama yapılmadığı sürece sınav süresine bakılmaksızın, sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika boyunca öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi yasaktır. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden öğrenci, daha sonra tekrar sınava alınamaz.

10-Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini değiştirebilecekleri gibi sınavın düzenli biçimde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

11-Yukarıda ve ilgili yönetmeliklerdeki kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.

 

                        ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

                                                       DEKANLIĞI