2010-2011 Güz Dönemi Medeni Hukuk Dersi İçin Yararlanılabilecek Kaynaklar
30.09.2010

*Akipek/Akıntürk/Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku), 2010

*Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar, 2008

*Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, 9. Baskı, 2009