2010-2011 Güz Dönemi Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi İçin Yararlanılabilecek Kaynaklar
30.09.2010

* Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2010

* Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, 2010

* Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2009