Seçmeli Derslerle İlgili Açıklama
14.09.2011

1. Sınıfta Hukukta Metot ya da İngilizce,
2. Sınıfta Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları ya da Politika Bilimi
                                       ve
                  Karşılaştırmalı Hukuk ya da İngilizce,
3. Sınıfta Stratejik Planlama ya da Fikri ve Sınai Haklar
                                              ve
                 Adli Yazışma ya da İngilizce
4. Sınıfta Deniz Hukuku ya da Finansman Hukuku seçilecektir.