SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SINAVI HAKKINDA DUYURU!
26.01.2012

Sosyal Güvenlik Hukuku Sınavına girecek öğrenciler;

Prof. Dr. Sarper Süzek'in kitabının 15,19, 20 ve 21. bölümlerinden sorumlu olacaklardır.

Bilgilerinize...