SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SINAVI HAKKINDA DUYURU! - 26 01 2012

Sosyal Güvenlik Hukuku Sınavına girecek öğrenciler;

Prof. Dr. Sarper Süzek'in kitabının 15,19, 20 ve 21. bölümlerinden sorumlu olacaklardır.

Bilgilerinize...