Öğr. Gör. Doğa Aydoğan, Ar. Gör. Çağıl Süt,Ar. Gör. Özge Yücel'in Danışmanlığındaki Öğrencilerin Dik - 08 02 2012

Öğretim Görevlisi Doğa Aydoğan'ın danışmanlığındaki öğrenciler ders kayıtları için Soyadı esasına göre Ar. Gör. Serap Özbey'e,

Ar. Gör. Özge Yücel'in danışmanlığındaki öğrenciler;

Ar. Gör. Aslı Şimşek ACER-ERSEVER(dahil)

Ar.Gör. Damla Songur EYYÜPOĞLU-NAKİPOĞLU (dahil)

Ar. Gör. Serdar Hoş ÖZBAY-YILDIRIM (dahil)

Ar. Gör. Çağıl Süt'ün danışmanlığındaki öğrenciler;

Ar.Gör. Abbas Kılıç AYGÜNEŞ-KARADEMİR (dahil)

Ar. Duygu Merki KAVAK-YILDIRIM(dahil)

Ar. Gör. Serap Özbey Mehmet Emir Akman, Haka Arkan, Gökçe Atabek

başvuracaklardır.