Öğr. Gör. Doğa Aydoğan, Ar. Gör. Çağıl Süt,Ar. Gör. Özge Yücel'in Danışmanlığındaki Öğrencilerin Dik
08.02.2012

Öğretim Görevlisi Doğa Aydoğan'ın danışmanlığındaki öğrenciler ders kayıtları için Soyadı esasına göre Ar. Gör. Serap Özbey'e,

Ar. Gör. Özge Yücel'in danışmanlığındaki öğrenciler;

Ar. Gör. Aslı Şimşek ACER-ERSEVER(dahil)

Ar.Gör. Damla Songur EYYÜPOĞLU-NAKİPOĞLU (dahil)

Ar. Gör. Serdar Hoş ÖZBAY-YILDIRIM (dahil)

Ar. Gör. Çağıl Süt'ün danışmanlığındaki öğrenciler;

Ar.Gör. Abbas Kılıç AYGÜNEŞ-KARADEMİR (dahil)

Ar. Duygu Merki KAVAK-YILDIRIM(dahil)

Ar. Gör. Serap Özbey Mehmet Emir Akman, Haka Arkan, Gökçe Atabek

başvuracaklardır.