Bütünleme Sınavında Adli Yazışma... - 17 08 2012

Adli Yazışma Bütünleme Sınavına hazılık için Prof. Dr. Ejder Yılmaz'ın "Adli yazı ve yazışma usulleri" adlı kitabı tavsiye edilmekedir.