Şirketler Hukuku Bütünleme Sınavı Hakkında
22.08.2012

"2.9.2012 tarihinde yapılacak şirketler hukuku bütünleme sınavında, final sınavındaki koşullar geçerli olacaktır (vize sonuçlarının dikkate alınmaması; kanun kullanılmaması; sınavın kapsamı vs.). Bir kez daha ifade etmek gerekirse, final sınavındaki kapsam ve koşullar aynen geçerlidir.
26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la, 6102 sayılı TTK'da yapılan değişiklikler, ders döneminde yürürlükte ol(a)madığı için, hakkaniyet gereği, sınavda sorulmayacaktır.