Bütünleme Sınavları Hakkında Önemli!!!
13.08.2012


 
Bütünleme Sınav Duyurusu ve Bütünleme Sınavı Dilekçe Tarihleri
 
Bütünleme Sınav Duyurusu
  • Bütünleme sınavları 31 Ağustos 10 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava girmek isteyen öğrenciler 24 Ağustos 2012 mesai bitimine kadar kendi Bölüm Başkanlıklarına hangi derslerden sınava gireceklerini belirten dilekçeyle başvurmak zorundadır.
  • Bütünleme sınav notu, öğrencilerin 2011 – 2012 ders yılında, dersi en son aldıkları döneme ait final sınavı yerine geçecektir.
  • Her ne sebeple olursa  olsun  bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere ayrıca mazeret sınavı verilmez.
  • Bütünleme sınav tarihlerinde, not yükseltmek için sınava girecek öğrenciler, ancak 2011-2012 ders yılında sınavına girip başarılı oldukları derslerin not yükseltme sınavlarına girebilirler. Not yükseltme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notları, final sınavında geçerli olan başarı kurallarına göre hesaplanacak ve final sınav notu yerine sayılacaktır. Son alınan not geçerli olacaktır.
  • Yaz öğretiminde dersi ilk defa alanve yapılan sınavlarda başarısız olan öğrencilerin başarısız oldukları dersler için Yüksek öğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca bütünleme sınav hakkı bulunmamaktadır.
  • Yaz öğretiminde alınan ve başarılı olunanderslerin notları geçerli olup bu dersler için not yükseltme amaçlı bütünleme sınav hakkı verilmez.
  • 2011-2012 ders yılı güz ve bahar dönemlerinde aldıkları derslerin final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme şartlarını sağladıkları halde, final  sınavına girmeyen öğrencilerden, bu dersleri yaz öğretiminde tekrar alıp başarısız olmaları halinde bütünleme sınavına girebilirler.    
REKTÖRLÜK