Tek Ders Sınav Duyurusu - 03 07 2013

DİKKAT
TEK DERS SINAVLARINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN
 04.07.2013 
TARİHİNE KADAR DİLEKÇELERİNİ DEKONTLARI İLE BİRLİKTE FAKÜLTE SEKRETERLİĞİNE İLETMELERİ GEREKMEKTEDİR.