Hukuk Fakültemiz ELFA 2018 Yıllık Genel Kurul Toplantısı ve Konferansındaydı
12.07.2018

Hukuk Fakültemiz, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA)’ne 2017 yılında üyeliğe kabul edildikten sonra, 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen yıllık genel kurul toplantısı ve konferansında yer aldı. Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden yüz elliden fazla katılımcının yer aldığı Barselona’daki toplantılara, Universitat Autonoma de Barcelona ev sahipliği yaptı. Üç gün boyunca devam eden toplantı ve konferanslara Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni temsilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı Şimşek katıldı.

2018 yılı programında 25 Nisan Çarşamba günü kurumsal karşılama toplantısında açılış konuşmasını yapan Barselona Milletvekili Merce Conesa i Pages, ELFA 2018 toplantılarının her birinin, kentin çok kültürlü çoğulcu demokratik bakış açısını yansıtması için kentin farklı tarihi bina ve alanlarında organize edildiğini ifade etti. Bu yaklaşımla açılış toplantısı da restore edilip bir okul yerleşkesine dönüştürülen tarihi tekstil fabrikası Recinte de l’Escola Industrial kabul salonunda yapıldı. Açılışta insan hakları ve barış düşüncesine dayalı çokkültürlü demokratik ortama saygı mesajları verildi.

“Hukuk Eğitiminde Bilgi ve Beceri” konulu 2018 Konferansı, 26 Nisan Perşembe günü başka bir tarihi bina olan Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, the Casa Convalescència’da düzenlendi. İki bölümde gerçekleşen özel oturumlarda hukuk eğitiminde argümantasyon konusu tartışıldı. Bu oturumlarda, mahkemelerin hukuk sistemindeki fonksiyonu arttıkça önem kazanan bir konu olduğu, hukuk eğitiminde hukuk normlarının ne şekilde/nasıl yorumlanması gerektiği, böyle bir dersin hukuk fakültelerinde gerekliliği meseleleri üzerinde duruldu. Özel oturumun birinci bölümünde konuşmacılardan Prof. Dr. Manuel Atienza (Universidad de Alicante), farklı argümantasyon modelleri aracılığıyla hukuki gerekçenin nasıl analiz edilmesi gerektiği hususu üzerinde durdu. Özel oturumun ikinci bölümünde Prof. Dr. Sun Xiaoxia (Fudan University), Çin’de 1980’lerden itibaren değişen hukuk sisteminin hukuk eğitimine etkisinden ve 21. yüzyılda nasıl bir hukuk eğitimi tasarladıklarından bahsetti. Özel oturumların ve soru-cevap bölümlerinin ardından Avrupa Birliği Hukuku konusunda yazılan doktora tezlerine verilen “ELFA En İyi Tez Ödülü” bu sene iki birincisine -Francisco Joel Reyes y Ráfales (Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) ve Zane Rasnača (the European University Institute of Florence)- takdim edildi.

Öğleden sonra paralel oturumlarla devam eden toplantılarda hukuk eğitiminde çift ana dal ve yüksek lisans programları,  ulus aşırı hukuk eğitimi ve Avrupalı hukukçu ve küresel hukukçu kavramları, Brexit’in uluslararası araştırma anlaşmalarına etkisi ve hukukta çok disiplinli araştırmalar konuları tartışıldı. Bu bağlamda hukuk araştırmalarının tek disiplinli olmaktan çıkarak disiplinler arası hale geldiği ve çok disiplinli araştırmaların başladığı belirtildi.

Barselona Barosu’nun tarihi binasında gerçekleştirilen 27 Nisan Cuma günkü toplantıda ise Barselona Baro Başkanı Av. Eugenia Gay Rosell tarafından yapılan açılış konuşmasında baronun ELFA ve Universitat Autonoma de Barcelona Hukuk Fakültesi ile işbirlikleri ve ortak çalışmaları aktarıldı. Bu yıl hukukta uluslararasılaşma konusunda dünya genelinde ortak bir dilin ve yaklaşımın geliştirilebilmesi ve işbirliklerinin kurulabilmesi için farklı bölgesel hukuk fakülteleri veya hukuk fakülteleri dekanları birliklerinin temsilcilerinin bir araya getirildiği bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda, ELFA’nın yanı sıra, kendi bölgelerinde karar alma mekanizmalarında etkin olan ve hukuk politikalarının belirlenmesinde lider rolleri bulunan Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği (AALS), ABD Güneydoğu Hukuk Fakülteleri Birliği (SEALS), Latin Amerika Hukuk Fakülteleri Birliği (AFEIDAL), Çin Hukuk Eğitimi Birliği ve Avustralya Hukuk Fakülteleri Dekanları Birliği temsilcileri söz alarak 21. yüzyılda küresel ölçekte hukuk eğitimi ve hukukçu yetiştirmede ölçütler ve standartlar üzerine görüş alışverişinde bulundular, katılımcılara kendi bölgelerindeki hukuk sistemi ve hukuk eğitimi hakkında bilgi verdiler. Dünya genelinde üniversitelerin, hukuk fakültelerini maliyeti düşük gelir getirici bir okul olarak konumlandırdıkları, bunun yanında teknokrasi aracılığıyla hukuk eğitiminin önemsenmeyen ve kaynak ayrılmayan bölümlere indirgendiği vurgulandı. Farklı hukuk sistemlerinde benzer krizlerin yaşandığı ifade edildi. Bu gibi krizler karşısında önümüzdeki dönemde farklı hukuk sistemlerini temsil eden bölgesel birliklerin bir araya gelerek “Küresel Hukuk Eğitimi Konsorsiyumu’nu” (GLEAC) kurma ihtiyacı ve düşüncesi dile getirildi. Bu kapsamda, dünya genelinde 2000’den fazla hukuk fakültesinin tek bir çatı altında toplanacağı belirtildi. Böylece yurttaşların hakları ve güvencelerinin toplumda garanti altına alınması için teknoloji ve bilginin evriminde hukuk profesyonellerinin birlikte çalışmasının sağlanacağı üzerinde duruldu.

Bu oturumun ardından ELFA Genel Kurul toplantısına geçildi. Genel Kurul’da ELFA’ya yeni üye olan hukuk fakültelerine üyelik belgeleri takdim edildi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına üyelik belgesini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık aldı.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında ELFA’nın yürüttüğü çalışmalar yönetim kurulu tarafından üyelere sunuldu. Bu çalışmalardan ön plana çıkanlar şunlar oldu:

  • Hukuk eğitiminin çoğulculuk, çeşitlilik, tolerans ve birlikte yaşamaya dayalı olması için ortak araştırma ve çalışmalar gerçekleştirilmesi,
  • GLEAC’in hayata geçirilmesi için Kanada Hukuk Fakülteleri Birliği, Güney Afrika Hukuk Fakülteleri Birliği gibi diğer bölgesel birliklerle iletişim ve işbirliği kurulması,
  • “European Journal of Legal Education” (EJLE) Dergisinin beş kişiden oluşan editörler kurulunun belirlenerek çevrimiçi, düzenli ve sürekli olarak yayımlanması,
  • ELFA Yaz kurslarının 2019 yılında başlatılması ve buna ilişkin bilgilendirmeler ile kuralların en kısa sürede ELFA üyelerine gönderilmesi,
  • ELFA internet sitesinin yenilenmesi,
  • Avrupalı Hukukçu (European Jurist) projesinin hayata geçirilmesi,
  • 2019 yılı ELFA Genel Kurulu’nun Torino’da yapılması.