Ankara Barosu ile Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü - 10 12 2018

Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında Eğitim, Öğretim ve Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi Hakkında İşbirliği Protokolü imzalandı! 

4 Aralık 2018 günü Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Dekanımız Prof. Dr. Aynur Yongalık, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi D. Çiğdem Sever ve Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarper Süzek; Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Hava Orhun, Av. Özgen Hindistan ve  Av. Meltem Akyol'un katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, hukuk eğitimi ve hukuk mesleğinin geliştirilmesine yönelik olarak, bilimsel ve sosyal çalışmalar ile eğitim-öğretim konusunda işbirliği yapılmasına karar verildi.