Engelsiz Adalet Projesi Röportajı - 15 02 2019

Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sever, DHA'ya "Engelsiz Adalet Projesi" için röportaj verdiler. 

Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Engelsiz Adalet’ projesinin geçtiğimiz günlerde ön çalıştayı düzenlendi. Konuyla ilgili bakanlık ve belediyeler ile engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin katıldığı çalıştayda, dezavantajlı grupların gerek yargılama makamlarında gerekse kolluk, noter ve yaşadıkları bölgelerde adalete erişimlerinin bilinçli ve etkin çalışmak ile kolaylaştırılması gereği dile getirildi.

Engelli hakları konusunda bir süredir çalışma yaptıklarını belirten Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hukuk Klinikleri Koordinatörü Çiğdem Sever de, engellilerin bir yardım nesnesi olarak değil, hak öznesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve hak temelli yaklaşımın önemine değindi. Bu kapsamda adalete erişim sorununun engelli haklarının gelişiminde de engel olduğuna işaret eden Sever, kurdukları Hukuk Klinikleri ile öğrencilerin hukuku eğitim sırasında soyut bir kavram olarak ele almak değil, hukukun insani yönünü, sorunları ve onlarla baş etme yöntemlerini öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. 


Haber için: http://www.dha.com.tr/egitim/engellilerin-adalete-erisimi-kolaylasacak/haber-1626385

https://m.sondakika.com/haber/haber-engellilerin-adalete-erisimi-kolaylasacak-11740790/