IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu - 06 05 2019

Her sene başka bir üniversitenin hukuk fakültesinin mali hukuk anabilirm dalı tarafından gerçekleştirilmekte olan Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu’nun dokuzuncusu bu sene Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Geçmiş yıllardaki uygulamalardan farklı olarak bu sene Sempozyum, 2017 yılında kaybettiğimiz Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Nami Çağan anısına düzenlendi. Organizasyonu Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKKAYA ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Zeynep MÜFTÜOĞLU tarafından yürütülen Sempozyum’a Türkiye’nin birçok şehrinde bulunan üniversitelerin mali hukuk ana bilim dalı öğretim üyeleri, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, avukatlar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından geniş katılım sağlandı. Toplamda üç oturum şeklinde gerçekleştirilen ve on adet tebliğin sunulduğu Sempozyum, ilerleyen aylarda kitaplaştırılarak ilgililerin erişimine açılacaktır.