Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu Gerçekleştirildi - 06 12 2019

HUKUKİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA ÇOCUKLAR İÇİN ADALET VE KORUMA SEMPOZYUMU

 

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı işbirliği ile 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekleştirildi.

            Sempozyum’un birinci oturumundan önce fuaye alanında Bahçeşehir Koleji Çocuk Korosu tarafından şahane bir performans sergilendi. Performansın ardından, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Başkanı Hâkim Tülay Yiğit Çınkı, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Gör. H. Serdar Hoş tarafından hazırlanan ve Sempozyum konusuyla ilgili görsellerin yer verildiği görsel sunum sonrasında, Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in başkanlığında birinci oturum başladı. İlk sırada Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik tarafından “Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri ve Çocuk Dostu Hukuki Yardım” başlıklı bildiri sunuldu. ‘Çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesine değinen Çelik, bu ilkeyi gerçekleştirmede avukatın rolünü ve önemini aktardı. İkinci sırada, KOREV Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz tarafından “Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilirsiniz, Koruyucu Aile Olabilirsiniz” başlıklı bildiri sunuldu. Aydeniz de ‘çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesi çerçevesinde koruyucu ailelerin önemini örneklerle açıkladı. Üçüncü sırada, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi Hekimi Bilge Merve Kalaycı tarafından “Çocuk İzlem Merkezi İş ve İşleyişi” başlıklı bildiri sunuldu. Başta cinsel istismar mağduru çocukların yargılama sürecinde tekrar mağdur edilmemesini amaçlayan söz konusu merkezin işleyişini, Kalaycı açık bir şekilde ortaya koydu.  Prof. Dr. Ferhunde Öktem ise, meslek hayatından çocuk ihmal ve istismarına ilişkin uygulama deneyimlerini aktardı. Tartışma bölümünde diğer katkılar yanında, LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, LÖSEV’in yapısını, amacını ve süreç içerisinde karşılaştıkları zorlukları aktardı. Yoğun ilgi gören ve 50 Mamak Lisesi öğrencisinin de izleyici olarak katıldığı birinci oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Sempozyum’un ikinci oturumundan önce fuaye alanında İncek TED Ankara Koleji Özel Lisesi Çok Sesli Korosu tarafından bir müzik şöleni gerçekleştirildi.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu başkanlığında sempozyumun ikinci oturumu, Kılıçoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği önemi ve 1926 tarihli Medeni Kanunu’nun da bunun önemli bir ispatı olduğunu belirttiği kısa açılış konuşması ile başladı. Türk Medeni Kanunu’nun çocuk adalet sistemindeki önemini vurgulayan Kılıçoğlu yaptığı bu kısa ama öz konuşmasıyla diğer konuşmacılara zemin hazırladı. İlk sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü tarafından “Çocuk İstismarı” başlıklı bildiri sunuldu. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu’nun çocuk istismarını düzenleyen 103. maddesine ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenleyen 104. maddesine değinen Köprülü, düzenlemelerin amacına, uygulamada yaşanan bazı aksaklıklara değinerek bir takım mevzuat ve uygulama değişikliği önerilerinde bulundu ve gerçekleşme ihtimali konuşulan mevzuat değişiklikleriyle ilgili görüşlerini sundu. İkinci sırada, Ankara Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Yalçın “Çocuk Gelinler” başlıklı bildirisini sundu. Türkiye’deki çocuk yaşta evlendirilme olgusunu Türk Medeni Kanunu’nun erken yaşta evlenmeye izin veren ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendiren Yalçın, bu olgunun yarattığı menfi sonuçları ve hukuka aykırılığı ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikahtan önce dini tören yapılmasını yasaklayan ceza normlarını iptal ettiği kararını eleştiren Yalçın, bu kararın çocuk istismarını meşrulaştırdığını belirtti ve zorla evlendirme fiilini işleyen ebeveynleri cezalandıracak bir ceza normunun ihdas edilmesi gerektiğini vurguladı. Üçüncü sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan “Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Çocuğu Korumak: Çocuk Savcılık Büroları” başlıklı bildirisini sundu. Farklı ülkelerin ceza adalet sistemlerinde yer alan Çocuk Savcılık Büroları’nın nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu net bir şekilde açıklayan Atılgan, söz konusu yapının Türkiye’de acilen işlerlik kazanması gerektiğini vurguladı. Son olarak Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üye. Çiğdem Sever tarafından, “Çocuk Haklarının Gerçekleştirilmesinde İdarenin Sorumluluğu” başlıklı bildirisini sundu. Çocuk haklarının korunmasında devletin ve dolayısıyla idarenin pozitif yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Sever, yargı kararlarına da atıf yaparak idarenin yükümlülüklerini ve ihlal halinde nasıl sorumlu tutulduğunu açık bir şekilde belirtti. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımının yüksek olduğu bu oturum, katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ve devamında konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Üçüncü oturuma Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı Ömer Uğur Gençcan başkanlık etti. Gençcan, Yargıtay hukuk dairelerinin çocuğa olan yaklaşımını açıklayan bir konuşma yaptı. İkinci sırada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı Osman Atalay “Yargıtay Kararları Işığında Ceza Hukukunda Çocuk” başlıklı bildirisini sundu. Genel ceza mevzuatındaki çocuklarla ilgili hükümleri açıklayan Atalay, suça sürüklenen çocukların ve mağdur çocukların muhakeme ve infaz süreçleri içerisindeki yerlerini ve farklılıklarını belirtti. Üçüncü sırada, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç “Çocuk ve Cinsel Suç” başlıklı bildirisini sundu. Artuç bildirisinde, Yargıtay’ın bu hassas konudaki tutumunu ortaya koydu ve ceza mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelere ilişkin görüşlerini belirtti. Katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ile devam edilen üçüncü ve son oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

           App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4478 [site_id] => 27 [title_tr] => Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu Gerçekleştirildi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

HUKUKİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA ÇOCUKLAR İÇİN ADALET VE KORUMA SEMPOZYUMU

 

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı işbirliği ile 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekleştirildi.

            Sempozyum’un birinci oturumundan önce fuaye alanında Bahçeşehir Koleji Çocuk Korosu tarafından şahane bir performans sergilendi. Performansın ardından, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Başkanı Hâkim Tülay Yiğit Çınkı, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Gör. H. Serdar Hoş tarafından hazırlanan ve Sempozyum konusuyla ilgili görsellerin yer verildiği görsel sunum sonrasında, Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in başkanlığında birinci oturum başladı. İlk sırada Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik tarafından “Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri ve Çocuk Dostu Hukuki Yardım” başlıklı bildiri sunuldu. ‘Çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesine değinen Çelik, bu ilkeyi gerçekleştirmede avukatın rolünü ve önemini aktardı. İkinci sırada, KOREV Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz tarafından “Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilirsiniz, Koruyucu Aile Olabilirsiniz” başlıklı bildiri sunuldu. Aydeniz de ‘çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesi çerçevesinde koruyucu ailelerin önemini örneklerle açıkladı. Üçüncü sırada, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi Hekimi Bilge Merve Kalaycı tarafından “Çocuk İzlem Merkezi İş ve İşleyişi” başlıklı bildiri sunuldu. Başta cinsel istismar mağduru çocukların yargılama sürecinde tekrar mağdur edilmemesini amaçlayan söz konusu merkezin işleyişini, Kalaycı açık bir şekilde ortaya koydu.  Prof. Dr. Ferhunde Öktem ise, meslek hayatından çocuk ihmal ve istismarına ilişkin uygulama deneyimlerini aktardı. Tartışma bölümünde diğer katkılar yanında, LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, LÖSEV’in yapısını, amacını ve süreç içerisinde karşılaştıkları zorlukları aktardı. Yoğun ilgi gören ve 50 Mamak Lisesi öğrencisinin de izleyici olarak katıldığı birinci oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Sempozyum’un ikinci oturumundan önce fuaye alanında İncek TED Ankara Koleji Özel Lisesi Çok Sesli Korosu tarafından bir müzik şöleni gerçekleştirildi.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu başkanlığında sempozyumun ikinci oturumu, Kılıçoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği önemi ve 1926 tarihli Medeni Kanunu’nun da bunun önemli bir ispatı olduğunu belirttiği kısa açılış konuşması ile başladı. Türk Medeni Kanunu’nun çocuk adalet sistemindeki önemini vurgulayan Kılıçoğlu yaptığı bu kısa ama öz konuşmasıyla diğer konuşmacılara zemin hazırladı. İlk sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü tarafından “Çocuk İstismarı” başlıklı bildiri sunuldu. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu’nun çocuk istismarını düzenleyen 103. maddesine ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenleyen 104. maddesine değinen Köprülü, düzenlemelerin amacına, uygulamada yaşanan bazı aksaklıklara değinerek bir takım mevzuat ve uygulama değişikliği önerilerinde bulundu ve gerçekleşme ihtimali konuşulan mevzuat değişiklikleriyle ilgili görüşlerini sundu. İkinci sırada, Ankara Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Yalçın “Çocuk Gelinler” başlıklı bildirisini sundu. Türkiye’deki çocuk yaşta evlendirilme olgusunu Türk Medeni Kanunu’nun erken yaşta evlenmeye izin veren ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendiren Yalçın, bu olgunun yarattığı menfi sonuçları ve hukuka aykırılığı ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikahtan önce dini tören yapılmasını yasaklayan ceza normlarını iptal ettiği kararını eleştiren Yalçın, bu kararın çocuk istismarını meşrulaştırdığını belirtti ve zorla evlendirme fiilini işleyen ebeveynleri cezalandıracak bir ceza normunun ihdas edilmesi gerektiğini vurguladı. Üçüncü sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan “Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Çocuğu Korumak: Çocuk Savcılık Büroları” başlıklı bildirisini sundu. Farklı ülkelerin ceza adalet sistemlerinde yer alan Çocuk Savcılık Büroları’nın nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu net bir şekilde açıklayan Atılgan, söz konusu yapının Türkiye’de acilen işlerlik kazanması gerektiğini vurguladı. Son olarak Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üye. Çiğdem Sever tarafından, “Çocuk Haklarının Gerçekleştirilmesinde İdarenin Sorumluluğu” başlıklı bildirisini sundu. Çocuk haklarının korunmasında devletin ve dolayısıyla idarenin pozitif yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Sever, yargı kararlarına da atıf yaparak idarenin yükümlülüklerini ve ihlal halinde nasıl sorumlu tutulduğunu açık bir şekilde belirtti. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımının yüksek olduğu bu oturum, katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ve devamında konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Üçüncü oturuma Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı Ömer Uğur Gençcan başkanlık etti. Gençcan, Yargıtay hukuk dairelerinin çocuğa olan yaklaşımını açıklayan bir konuşma yaptı. İkinci sırada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı Osman Atalay “Yargıtay Kararları Işığında Ceza Hukukunda Çocuk” başlıklı bildirisini sundu. Genel ceza mevzuatındaki çocuklarla ilgili hükümleri açıklayan Atalay, suça sürüklenen çocukların ve mağdur çocukların muhakeme ve infaz süreçleri içerisindeki yerlerini ve farklılıklarını belirtti. Üçüncü sırada, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç “Çocuk ve Cinsel Suç” başlıklı bildirisini sundu. Artuç bildirisinde, Yargıtay’ın bu hassas konudaki tutumunu ortaya koydu ve ceza mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelere ilişkin görüşlerini belirtti. Katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ile devam edilen üçüncü ve son oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

           

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1373.JPG [1] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1436.JPG [2] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1454.JPG [3] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1511.JPG [4] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1518.JPG [5] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1656.JPG [6] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1659.JPG [7] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1710.JPG [8] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1736.JPG [9] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1799.JPG [10] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1812.JPG [11] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1861.JPG ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5508765 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1373.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1373.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 0 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1373.JPG ) [1] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5158485 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1436.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1436.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 1 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1436.JPG ) [2] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5756859 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1454.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1454.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 2 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1454.JPG ) [3] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5036262 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1511.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1511.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 3 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1511.JPG ) [4] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6929837 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1518.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1518.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 4 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1518.JPG ) [5] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 7237134 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1656.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1656.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 5 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1656.JPG ) [6] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5373436 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1659.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1659.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 6 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1659.JPG ) [7] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5840966 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1710.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1710.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 7 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1710.JPG ) [8] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5610206 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1736.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1736.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 8 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1736.JPG ) [9] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 5964159 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1799.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1799.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 9 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1799.JPG ) [10] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6693744 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1812.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1812.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 10 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1812.JPG ) [11] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 6496050 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1861.JPG ) [caption] => 1576493674-3A7A1861.JPG [width] => 5760px [height] => 3840px [key] => 11 [target_url] => /uploads/news/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622/1576493674-3A7A1861.JPG ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-12-06 11:23:31 [end] => 2019-12-06 11:23:31 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-06 08:23:42 [updated_at] => 2019-12-16 10:55:28 [short_desc_tr] => Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı işbirliği ile 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekleştirildi. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 27 [name_tr] => Hukuk Fakültesi [url] => law [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4478 [site_id] => 27 [title_tr] => Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu Gerçekleştirildi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

HUKUK\u0130 VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA ÇOCUKLAR \u0130Ç\u0130N ADALET VE KORUMA SEMPOZYUMU<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

            <\/strong>At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensuplar\u0131 Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131 i\u015fbirli\u011fi ile 26 Kas\u0131m 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlar\u0131yla Çocuklar \u0130çin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekle\u015ftirildi.<\/p>\n\n

            Sempozyum’un birinci oturumundan önce fuaye alan\u0131nda Bahçe\u015fehir Koleji Çocuk Korosu taraf\u0131ndan \u015fahane bir performans sergilendi. Performans\u0131n ard\u0131ndan, Adalet Mensuplar\u0131 Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hâkim Tülay Yi\u011fit Ç\u0131nk\u0131, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Aynur Yongal\u0131k ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Y\u0131ld\u0131r\u0131m Üçtu\u011f taraf\u0131ndan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131 yap\u0131ld\u0131.<\/p>\n\n

            At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ö\u011fr. Gör. H. Serdar Ho\u015f taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan ve Sempozyum konusuyla ilgili görsellerin yer verildi\u011fi görsel sunum sonras\u0131nda, Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda birinci oturum ba\u015flad\u0131. \u0130lk s\u0131rada Ankara Barosu Çocuk Haklar\u0131 Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Av. Hilal Çelik taraf\u0131ndan “Çocuk Adalet Sisteminin Temel \u0130lkeleri ve Çocuk Dostu Hukuki Yard\u0131m” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildiri sunuldu. ‘Çocu\u011fun üstün yarar\u0131n\u0131n korunmas\u0131’ ilkesine de\u011finen Çelik,<\/em> bu ilkeyi gerçekle\u015ftirmede avukat\u0131n rolünü ve önemini aktard\u0131. \u0130kinci s\u0131rada, KOREV Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derne\u011fi Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ülkü Aydeniz taraf\u0131ndan “Bir Çocu\u011fun Hayat\u0131n\u0131 De\u011fi\u015ftirebilirsiniz, Koruyucu Aile Olabilirsiniz” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildiri sunuldu. Aydeniz<\/em> de ‘çocu\u011fun üstün yarar\u0131n\u0131n korunmas\u0131’ ilkesi çerçevesinde koruyucu ailelerin önemini örneklerle aç\u0131klad\u0131. Üçüncü s\u0131rada, Ankara \u0130l Sa\u011fl\u0131k Müdürlü\u011fü Ruh Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Birimi Hekimi Bilge Merve Kalayc\u0131 taraf\u0131ndan “Çocuk \u0130zlem Merkezi \u0130\u015f ve \u0130\u015fleyi\u015fi” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildiri sunuldu. Ba\u015fta cinsel istismar ma\u011fduru çocuklar\u0131n yarg\u0131lama sürecinde tekrar ma\u011fdur edilmemesini amaçlayan söz konusu merkezin i\u015fleyi\u015fini, Kalayc\u0131<\/em> aç\u0131k bir \u015fekilde ortaya koydu.  Prof. Dr. Ferhunde Öktem ise, meslek hayat\u0131ndan çocuk ihmal ve istismar\u0131na ili\u015fkin uygulama deneyimlerini aktard\u0131. Tart\u0131\u015fma bölümünde di\u011fer katk\u0131lar yan\u0131nda, LÖSEV Kurucu Ba\u015fkan\u0131 Üstün Ezer, LÖSEV’in yap\u0131s\u0131n\u0131, amac\u0131n\u0131 ve süreç içerisinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 aktard\u0131. Yo\u011fun ilgi gören ve 50 Mamak Lisesi ö\u011frencisinin de izleyici olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 birinci oturum, konu\u015fmac\u0131lara Tema Vakf\u0131 fidan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 sertifikalar\u0131n\u0131n takdimiyle sona erdi.<\/p>\n\n

            Sempozyum’un ikinci oturumundan önce fuaye alan\u0131nda \u0130ncek TED Ankara Koleji Özel Lisesi Çok Sesli Korosu taraf\u0131ndan bir müzik \u015föleni gerçekle\u015ftirildi.<\/p>\n\n

            At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö\u011fretim üyesi Prof. Dr. Ahmet K\u0131l\u0131ço\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda sempozyumun ikinci oturumu, K\u0131l\u0131ço\u011flu’nun<\/em> Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdi\u011fi önemi ve 1926 tarihli Medeni Kanunu’nun da bunun önemli bir ispat\u0131 oldu\u011funu belirtti\u011fi k\u0131sa aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131 ile ba\u015flad\u0131. Türk Medeni Kanunu’nun çocuk adalet sistemindeki önemini vurgulayan K\u0131l\u0131ço\u011flu<\/em> yapt\u0131\u011f\u0131 bu k\u0131sa ama öz konu\u015fmas\u0131yla di\u011fer konu\u015fmac\u0131lara zemin haz\u0131rlad\u0131. \u0130lk s\u0131rada, Yak\u0131n Do\u011fu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö\u011fretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü taraf\u0131ndan “Çocuk \u0130stismar\u0131” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildiri sunuldu. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu’nun çocuk istismar\u0131n\u0131 düzenleyen 103. maddesine ve re\u015fit olmayanla cinsel ili\u015fki suçunu düzenleyen 104. maddesine de\u011finen Köprülü,<\/em> düzenlemelerin amac\u0131na, uygulamada ya\u015fanan baz\u0131 aksakl\u0131klara de\u011finerek bir tak\u0131m mevzuat ve uygulama de\u011fi\u015fikli\u011fi önerilerinde bulundu ve gerçekle\u015fme ihtimali konu\u015fulan mevzuat de\u011fi\u015fiklikleriyle ilgili görü\u015flerini sundu. \u0130kinci s\u0131rada, Ankara Üniversitesi ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö\u011fretim üyesi Prof. Dr. Türkan Yalç\u0131n “Çocuk Gelinler” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildirisini sundu. Türkiye’deki çocuk ya\u015fta evlendirilme olgusunu Türk Medeni Kanunu’nun erken ya\u015fta evlenmeye izin veren ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde de\u011ferlendiren Yalç\u0131n,<\/em> bu olgunun yaratt\u0131\u011f\u0131 menfi sonuçlar\u0131 ve hukuka ayk\u0131r\u0131l\u0131\u011f\u0131 ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikahtan önce dini tören yap\u0131lmas\u0131n\u0131 yasaklayan ceza normlar\u0131n\u0131 iptal etti\u011fi karar\u0131n\u0131 ele\u015ftiren Yalç\u0131n,<\/em> bu karar\u0131n çocuk istismar\u0131n\u0131 me\u015frula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti ve zorla evlendirme fiilini i\u015fleyen ebeveynleri cezaland\u0131racak bir ceza normunun ihdas edilmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131. Üçüncü s\u0131rada, Yak\u0131n Do\u011fu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö\u011fretim üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit At\u0131lgan “Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Çocu\u011fu Korumak: Çocuk Savc\u0131l\u0131k Bürolar\u0131” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildirisini sundu. Farkl\u0131 ülkelerin ceza adalet sistemlerinde yer alan Çocuk Savc\u0131l\u0131k Bürolar\u0131’n\u0131n nas\u0131l çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve neden önemli oldu\u011funu net bir \u015fekilde aç\u0131klayan At\u0131lgan,<\/em> söz konusu yap\u0131n\u0131n Türkiye’de acilen i\u015flerlik kazanmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131. Son olarak At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö\u011fretim üyesi Dr. Ö\u011fr. Üye. Çi\u011fdem Sever taraf\u0131ndan, “Çocuk Haklar\u0131n\u0131n Gerçekle\u015ftirilmesinde \u0130darenin Sorumlulu\u011fu” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildirisini sundu. Çocuk haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131nda devletin ve dolay\u0131s\u0131yla idarenin pozitif yükümlülükleri oldu\u011funu vurgulayan Sever,<\/em> yarg\u0131 kararlar\u0131na da at\u0131f yaparak idarenin yükümlülüklerini ve ihlal halinde nas\u0131l sorumlu tutuldu\u011funu aç\u0131k bir \u015fekilde belirtti. Özellikle hukuk fakültesi ö\u011frencilerinin kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n yüksek oldu\u011fu bu oturum, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ve konu\u015fmac\u0131lar aras\u0131ndaki soru – cevaplar ve devam\u0131nda konu\u015fmac\u0131lara Tema Vakf\u0131 fidan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 sertifikalar\u0131n\u0131n takdimiyle sona erdi.<\/p>\n\n

            Üçüncü oturuma Yarg\u0131tay 2. Hukuk Dairesi ba\u015fkan\u0131 Ömer U\u011fur Gençcan ba\u015fkanl\u0131k etti. Gençcan,<\/em> Yarg\u0131tay hukuk dairelerinin çocu\u011fa olan yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 aç\u0131klayan bir konu\u015fma yapt\u0131. \u0130kinci s\u0131rada, Yarg\u0131tay 3. Ceza Dairesi ba\u015fkan\u0131 Osman Atalay “Yarg\u0131tay Kararlar\u0131 I\u015f\u0131\u011f\u0131nda Ceza Hukukunda Çocuk” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildirisini sundu. Genel ceza mevzuat\u0131ndaki çocuklarla ilgili hükümleri aç\u0131klayan Atalay,<\/em> suça sürüklenen çocuklar\u0131n ve ma\u011fdur çocuklar\u0131n muhakeme ve infaz süreçleri içerisindeki yerlerini ve farkl\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Üçüncü s\u0131rada, Yarg\u0131tay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç “Çocuk ve Cinsel Suç” <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 bildirisini sundu. Artuç<\/em> bildirisinde, Yarg\u0131tay’\u0131n bu hassas konudaki tutumunu ortaya koydu ve ceza mevzuat\u0131nda yer alan ilgili düzenlemelere ili\u015fkin görü\u015flerini belirtti. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ve konu\u015fmac\u0131lar aras\u0131ndaki soru – cevaplar ile devam edilen üçüncü ve son oturum, konu\u015fmac\u0131lara Tema Vakf\u0131 fidan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 sertifikalar\u0131n\u0131n takdimiyle sona erdi.<\/p>\n\n

           <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1373.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1436.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1454.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1511.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1518.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1656.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1659.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1710.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1736.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1799.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1812.JPG","\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1861.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5508765,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1373.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1373.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1373.JPG"},{"type":"image","size":5158485,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1436.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1436.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":1,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1436.JPG"},{"type":"image","size":5756859,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1454.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1454.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":2,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1454.JPG"},{"type":"image","size":5036262,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1511.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1511.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":3,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1511.JPG"},{"type":"image","size":6929837,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1518.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1518.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":4,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1518.JPG"},{"type":"image","size":7237134,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1656.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1656.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":5,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1656.JPG"},{"type":"image","size":5373436,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1659.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1659.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":6,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1659.JPG"},{"type":"image","size":5840966,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1710.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1710.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":7,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1710.JPG"},{"type":"image","size":5610206,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1736.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1736.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":8,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1736.JPG"},{"type":"image","size":5964159,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1799.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1799.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":9,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1799.JPG"},{"type":"image","size":6693744,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1812.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1812.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":10,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1812.JPG"},{"type":"image","size":6496050,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1861.JPG"},"caption":"1576493674-3A7A1861.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":11,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576493674-3A7A1861.JPG"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576105275-3A7A1428.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6938139,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576105275-3A7A1428.JPG"},"caption":"1576105275-3A7A1428.JPG","width":"5760px","height":"3840px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622\/1576105275-3A7A1428.JPG"}]} [start] => 2019-12-06 11:23:31 [end] => 2019-12-06 11:23:31 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-06 08:23:42 [updated_at] => 2019-12-16 10:55:28 [short_desc_tr] => Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı işbirliği ile 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekleştirildi. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => hukuki-ve-toplumsal-boyutlariyla-cocuklar-icin-adalet-ve-koruma-sempozyumu-gerceklestirildi--1575620622 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 27 [name_tr] => Hukuk Fakültesi [name_en] => School of Law [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => hukuk-fakultesi [slug_en] => school-of-law [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg","\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":164675,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg"},"caption":"1561726303-hukuk_fakultesi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg"},{"type":"image","size":40250,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"},"caption":"1519397055-hukuk_fakultesi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:38:04 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:48 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 [color] => 1d1d1b [url] => law [home_page_id] => 2509 [atacs_id] => 234 [parent] => 0 [master_id] => 151 [doctorate_id] => 152 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 52 [old_cat_id] => 3 [meta_desc_tr] => Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Bu alanın zorluğu, genel kanının aksine hukukun ezber olmasından değil, aksine “hukukun ezber olduğu” genel ve yanlış kabulü yıkmaktan, hukukun toplumsal problemleri görme ve bunlara çözüm arama yönünün hukuk... [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 27 [name_tr] => Hukuk Fakültesi [name_en] => School of Law [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => hukuk-fakultesi [slug_en] => school-of-law [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg","\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":164675,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg"},"caption":"1561726303-hukuk_fakultesi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1561726303-hukuk_fakultesi.jpg"},{"type":"image","size":40250,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"},"caption":"1519397055-hukuk_fakultesi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/hukuk-fakultesi\/1519397055-hukuk_fakultesi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:38:04 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:48 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 [color] => 1d1d1b [url] => law [home_page_id] => 2509 [atacs_id] => 234 [parent] => 0 [master_id] => 151 [doctorate_id] => 152 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 52 [old_cat_id] => 3 [meta_desc_tr] => Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Bu alanın zorluğu, genel kanının aksine hukukun ezber olmasından değil, aksine “hukukun ezber olduğu” genel ve yanlış kabulü yıkmaktan, hukukun toplumsal problemleri görme ve bunlara çözüm arama yönünün hukuk... [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1