Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu Gerçekleştirildi - 06 12 2019

HUKUKİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA ÇOCUKLAR İÇİN ADALET VE KORUMA SEMPOZYUMU

 

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı işbirliği ile 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Hukuki ve Toplumsal Boyutlarıyla Çocuklar İçin Adalet ve Koruma Sempozyumu” gerçekleştirildi.

            Sempozyum’un birinci oturumundan önce fuaye alanında Bahçeşehir Koleji Çocuk Korosu tarafından şahane bir performans sergilendi. Performansın ardından, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Başkanı Hâkim Tülay Yiğit Çınkı, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Gör. H. Serdar Hoş tarafından hazırlanan ve Sempozyum konusuyla ilgili görsellerin yer verildiği görsel sunum sonrasında, Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in başkanlığında birinci oturum başladı. İlk sırada Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik tarafından “Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri ve Çocuk Dostu Hukuki Yardım” başlıklı bildiri sunuldu. ‘Çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesine değinen Çelik, bu ilkeyi gerçekleştirmede avukatın rolünü ve önemini aktardı. İkinci sırada, KOREV Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz tarafından “Bir Çocuğun Hayatını Değiştirebilirsiniz, Koruyucu Aile Olabilirsiniz” başlıklı bildiri sunuldu. Aydeniz de ‘çocuğun üstün yararının korunması’ ilkesi çerçevesinde koruyucu ailelerin önemini örneklerle açıkladı. Üçüncü sırada, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi Hekimi Bilge Merve Kalaycı tarafından “Çocuk İzlem Merkezi İş ve İşleyişi” başlıklı bildiri sunuldu. Başta cinsel istismar mağduru çocukların yargılama sürecinde tekrar mağdur edilmemesini amaçlayan söz konusu merkezin işleyişini, Kalaycı açık bir şekilde ortaya koydu.  Prof. Dr. Ferhunde Öktem ise, meslek hayatından çocuk ihmal ve istismarına ilişkin uygulama deneyimlerini aktardı. Tartışma bölümünde diğer katkılar yanında, LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, LÖSEV’in yapısını, amacını ve süreç içerisinde karşılaştıkları zorlukları aktardı. Yoğun ilgi gören ve 50 Mamak Lisesi öğrencisinin de izleyici olarak katıldığı birinci oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Sempozyum’un ikinci oturumundan önce fuaye alanında İncek TED Ankara Koleji Özel Lisesi Çok Sesli Korosu tarafından bir müzik şöleni gerçekleştirildi.

            Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu başkanlığında sempozyumun ikinci oturumu, Kılıçoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği önemi ve 1926 tarihli Medeni Kanunu’nun da bunun önemli bir ispatı olduğunu belirttiği kısa açılış konuşması ile başladı. Türk Medeni Kanunu’nun çocuk adalet sistemindeki önemini vurgulayan Kılıçoğlu yaptığı bu kısa ama öz konuşmasıyla diğer konuşmacılara zemin hazırladı. İlk sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü tarafından “Çocuk İstismarı” başlıklı bildiri sunuldu. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu’nun çocuk istismarını düzenleyen 103. maddesine ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenleyen 104. maddesine değinen Köprülü, düzenlemelerin amacına, uygulamada yaşanan bazı aksaklıklara değinerek bir takım mevzuat ve uygulama değişikliği önerilerinde bulundu ve gerçekleşme ihtimali konuşulan mevzuat değişiklikleriyle ilgili görüşlerini sundu. İkinci sırada, Ankara Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Yalçın “Çocuk Gelinler” başlıklı bildirisini sundu. Türkiye’deki çocuk yaşta evlendirilme olgusunu Türk Medeni Kanunu’nun erken yaşta evlenmeye izin veren ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendiren Yalçın, bu olgunun yarattığı menfi sonuçları ve hukuka aykırılığı ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikahtan önce dini tören yapılmasını yasaklayan ceza normlarını iptal ettiği kararını eleştiren Yalçın, bu kararın çocuk istismarını meşrulaştırdığını belirtti ve zorla evlendirme fiilini işleyen ebeveynleri cezalandıracak bir ceza normunun ihdas edilmesi gerektiğini vurguladı. Üçüncü sırada, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan “Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Çocuğu Korumak: Çocuk Savcılık Büroları” başlıklı bildirisini sundu. Farklı ülkelerin ceza adalet sistemlerinde yer alan Çocuk Savcılık Büroları’nın nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu net bir şekilde açıklayan Atılgan, söz konusu yapının Türkiye’de acilen işlerlik kazanması gerektiğini vurguladı. Son olarak Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üye. Çiğdem Sever tarafından, “Çocuk Haklarının Gerçekleştirilmesinde İdarenin Sorumluluğu” başlıklı bildirisini sundu. Çocuk haklarının korunmasında devletin ve dolayısıyla idarenin pozitif yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Sever, yargı kararlarına da atıf yaparak idarenin yükümlülüklerini ve ihlal halinde nasıl sorumlu tutulduğunu açık bir şekilde belirtti. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımının yüksek olduğu bu oturum, katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ve devamında konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

            Üçüncü oturuma Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı Ömer Uğur Gençcan başkanlık etti. Gençcan, Yargıtay hukuk dairelerinin çocuğa olan yaklaşımını açıklayan bir konuşma yaptı. İkinci sırada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı Osman Atalay “Yargıtay Kararları Işığında Ceza Hukukunda Çocuk” başlıklı bildirisini sundu. Genel ceza mevzuatındaki çocuklarla ilgili hükümleri açıklayan Atalay, suça sürüklenen çocukların ve mağdur çocukların muhakeme ve infaz süreçleri içerisindeki yerlerini ve farklılıklarını belirtti. Üçüncü sırada, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç “Çocuk ve Cinsel Suç” başlıklı bildirisini sundu. Artuç bildirisinde, Yargıtay’ın bu hassas konudaki tutumunu ortaya koydu ve ceza mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelere ilişkin görüşlerini belirtti. Katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki soru – cevaplar ile devam edilen üçüncü ve son oturum, konuşmacılara Tema Vakfı fidan bağışı sertifikalarının takdimiyle sona erdi.