Mona Lisa Gülüşü Film Gösterimi ve Feminist Bakışla Film Analizi - 09 03 2020

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültes'nden Ar. Gör. Selin Çelik ve Fakültemiz öğrencileri, 9 Mart 2020 tarihinde Orhan Zaim Konferans Salonu'nda bir araya gelerek Mona Lisa Gülüşü filmini izledi. "Atılım Hukuk Öğrencileri Araştırıyor: Emek ve Kadın Programı" kapsamında gerçekleştirilen farkındalık ve bilinç yükseltme etkinliklerinden biri olan film gösteriminden sonra öğrenciler ve Ar. Gör. Selin Çelik, filmi toplumsal cinsiyet boyutuyla inceledi. 

Feminist teori üzerinden gerçekleştirilen incelemede, bir dönem filmi olan Mona Lisa Gülüşü, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında üstlenmesi beklenen roller ve eşitlik ilkesi irdelendi.