Mona Lisa Gülüşü Film Gösterimi ve Feminist Bakışla Film Analizi - 09 03 2020

9 Mart tarihinde Orhan Zaim Konferans Salonu’nda Mona Lisa Gülüşü film Gösterimi ve İncelemesi etkinliği gerçekleştirilmiş olup, önce farklı bölümlerden öğrencilerimizin katılımı ile film izlenmiş ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Selin Çelik’in mentörlüğünde film incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Feminist teori üzerinden gerçekleştirilen incelemede, bir dönem filmi olan Mona Lisa Gülüşü, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında üstlenmesi beklenen roller ve eşitlik ilkesi irdelenmiştir.