Atılım Hukuk 17 yaşında!
28.04.2020

“Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Atılım Hukuk, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun (RG, 30.03.1983, S. 18003) Ek 30. maddesine dayanılarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24.04.2003 tarih ve 10668 sayılı yazısı üzerine, 28.04.2003 tarih ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile o zaman 7 yaşında olan Atılım Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Bugün Atılım Üniversitesi 24, Atılım Hukuk ise 17 yaşında…

Canlılar için yaş almak fiziksel yaşlanmayı beraberinde getirirken, kurumlar açısından yaş almak, tam tersine hem fiziksel hem duygusal gençleşmeyi getiriyor. Bunun en somut örneğini de kuruluşundan bu yana gösterdiği gelişim ile “Atılım Hukuk”ta görebiliyoruz.

Maalesef çok erken kaybettiğimiz, sevgili Hocamız Prof. Dr. Nami Çağan’ın kurucu dekanlığında, 21 öğrenci ile öğretim-eğitim faaliyetlerine başlayan Atılım Hukuk, bugün 1700 ü aşan mezunu ve 1200 ü aşan öğrenci sayısıyla, değişimine ve gelişimine devam ediyor. 

Atılım Üniversitesi’nin “araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılık” olarak belirlenmiş temel değerlerini benimseyen fakültemiz, hukuk eğitiminin ülkemiz açısından eksikliklerinin ve öneminin de farkında ve bilincinde olarak, düşünen, sorgulayan, araştıran, etik değerleri özümsemiş, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş hukukçular yetiştirmeye devam etmektedir.

Tarih, hukukçuların toplum hayatı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin örnekleriyle doludur. Hukukçuların toplum hayatı üzerindeki etkilerinin olumlu olması, iyi hukukçuların yetiştirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu etkileşimde hukukçuların yetiştirildiği hukuk fakültelerinin de büyük bir önemi olmaktadır. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, işte bu sorumluluğunun idraki içinde ve   çağdaş bilimin ışığında, donanımlı, kendini adalete hizmet etmeye adamış, duruşu olan ve düşünen hukukçular yetiştirmeye devam edecektir.

Kuruluş günün kutlu olsun “Atılım Hukuk”, nice yıllara…