IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı Yayınlandı! - 15 06 2020

4 Mayıs 2019'da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı yayınlandı!

Açık erişimde bulunan Bildiri Kitabı'na pdf formatında ulaşmak için: https://www.atilim.edu.tr/tr/law/page/3548/yayinlar