2023 Yılına Girerken Türkiye'nin Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı
06.10.2022