Dr. Erhan KARAESMEN’in "ARDGERMELİ BETON VE YENİ ÇÖZÜMLER" adlı kitabı yayınlandı.
09.09.2015

ARDGERMELİ BETON VE YENİ ÇÖZÜMLER: ERHAN KARAESMEN İstanbul: 2015.

Ardgermeli Beton teknolojisi yüzyılı aşkın geçmişiyle inşaat mühendisliğinin çağdaş uygulamalarına damga basmış bir olgudur.  Yapı sistemlerinde büyük açıklığa sahip yapı elemanlarının bulunduğu ve bunların ağır yüklerle zorlandığı durumlarda klasik betonarmenin yetersiz kaldığı öteden beri ortaya çıkmıştı. Ardgermeli beton bu alanda çağdaş bir çözüm olarak kendini göstermiştir. Yenilikçi değişikliklere de açık ve kendi içinde sürekli gelişmeler gösteren bir yapı tekniği olarak günümüzde güvenli ve itibarlı bir yere sahip olmuştur. Epey gecikmeli bile olsa ülkemizdeki uygulamalarda da ardgermeli beton tekniğine ve malzemesine daha fazla başvurulur olduğu bilinmektedir. Ardgerme tekniğinin, ülkemiz inşaat sektörünün yabancı ülkelerde yaptığı işlerde de rekabet gücünü arttıran bir referans değeri taşır olduğu gözlenmektedir.

 

 

 

 

İçindekiler Bölümünde aşağıdaki bölümlere yer verilmiştir.

  1. Öngerilmeli Beton Kavramına Toplu Bakış
  2. Betonarmeden Ardgermeli Betona İlerleyiş
  3. Ülkemizdeki Durum
  4. Öngerilmeli ve Ardgermeli Betonun Teknik-Teknolojik Özellikleri
  5. Ardgermeli Beton Yapıların Tasarımına ve Yapımına Kuramsal Yaklaşım
  6. Bina Türü Yapılarda Ardgerme
  7. Köprü İnşaatı ve Ardgerme
  8. Silolar ve Benzeri Teknolojik Depolama Yapılarında Ardgerme
  9. Bulgular Yorumlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
  10. Tamamlayıcı Metin Parçaları

 

 Konunun ülkemizdeki önde gelen uzmanlarından, ODTÜ emekli öğretim üyesi ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erhan Karaesmen  bu alandaki literatürde önceki yayınlara ek oluşturan kapsamlı bir yapıtla katkıda bulunmuştur. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık eğitimi veren kurumların yüksek lisans düzeyindeki çeşitli dersler için bir temel ders kitabı niteliği taşıyan “Ardgermeli Beton ve Yeni Çözümler” adlı yapıt 500 sayfaya yaklaşan kapsamlı bir metine sahiptir. Eğitim kurumları için yardımcı bir temel doküman oluşunun ötesinde yapı projelendirme ve uygulama alanında çalışan inşaat mühendislerinin de yararlanabileceği bir başvuru eseridir.

 

 

 

Hocamızı bu yapıtı yayınlama yolundaki gayretinden dolayı kutluyoruz.