Ankara Dijital Kent Arşivi Yenilendi! - 30 04 2019

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. Arşivimiz bugün itibarıyla  yeni arayüzüyle değerli araştırmacılarımızın kullanımına açılmıştır. Büyümeye ve gelişmeye devam eden koleksiyonumuzun sadece küçük bir kısmını sizlerle buluşturduk. En kısa zamanda tüm koleksiyonumuzu sizlerle buluşturabilme gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda araştırmacılarımızın ve siz değerli meslektaşlarımızın fikirleri ve geri bildirimleri bizler için son derece önemlidir.

Koleksiyonumuzun büyük bir kısmı Görsel Fonlardan oluşmaktadır. Ülkemizde henüz Görsel Fonların sınıflandırılması konusunda geçerli bir mevzuat olmadığı için materyallerin türlerine göre üst ve alt seriler oluşturularak envanter numaraları verilmiştir. Bu fonlara ait standartların oluşturulması sırasında Fransa Kent Arşivleri (Archives Départementales) Görsel Fon Sınıflama Sisteminden yararlanılmıştır. Bundan sonra yapılacak Kent Arşivlerine rehberlik etmesi açısından bu çalışmaları son derece önemli bulmaktayız.

http://arsivankara.atilim.edu.tr/App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4125 [site_id] => 55 [title_tr] => Ankara Dijital Kent Arşivi Yenilendi! [title_en] => Ankara Dijital Kent Arşivi Yenilendi! [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. Arşivimiz bugün itibarıyla  yeni arayüzüyle değerli araştırmacılarımızın kullanımına açılmıştır. Büyümeye ve gelişmeye devam eden koleksiyonumuzun sadece küçük bir kısmını sizlerle buluşturduk. En kısa zamanda tüm koleksiyonumuzu sizlerle buluşturabilme gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda araştırmacılarımızın ve siz değerli meslektaşlarımızın fikirleri ve geri bildirimleri bizler için son derece önemlidir.

Koleksiyonumuzun büyük bir kısmı Görsel Fonlardan oluşmaktadır. Ülkemizde henüz Görsel Fonların sınıflandırılması konusunda geçerli bir mevzuat olmadığı için materyallerin türlerine göre üst ve alt seriler oluşturularak envanter numaraları verilmiştir. Bu fonlara ait standartların oluşturulması sırasında Fransa Kent Arşivleri (Archives Départementales) Görsel Fon Sınıflama Sisteminden yararlanılmıştır. Bundan sonra yapılacak Kent Arşivlerine rehberlik etmesi açısından bu çalışmaları son derece önemli bulmaktayız.

http://arsivankara.atilim.edu.tr/

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. Arşivimiz bugün itibarıyla  yeni arayüzüyle değerli araştırmacılarımızın kullanımına açılmıştır. Büyümeye ve gelişmeye devam eden koleksiyonumuzun sadece küçük bir kısmını sizlerle buluşturduk. En kısa zamanda tüm koleksiyonumuzu sizlerle buluşturabilme gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda araştırmacılarımızın ve siz değerli meslektaşlarımızın fikirleri ve geri bildirimleri bizler için son derece önemlidir.

Koleksiyonumuzun büyük bir kısmı Görsel Fonlardan oluşmaktadır. Ülkemizde henüz Görsel Fonların sınıflandırılması konusunda geçerli bir mevzuat olmadığı için materyallerin türlerine göre üst ve alt seriler oluşturularak envanter numaraları verilmiştir. Bu fonlara ait standartların oluşturulması sırasında Fransa Kent Arşivleri (Archives Départementales) Görsel Fon Sınıflama Sisteminden yararlanılmıştır. Bundan sonra yapılacak Kent Arşivlerine rehberlik etmesi açısından bu çalışmaları son derece önemli bulmaktayız.

http://arsivankara.atilim.edu.tr/

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-04-30 09:56:13 [end] => 2019-10-01 09:56:13 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-04-30 06:56:36 [updated_at] => 2020-01-02 12:37:55 [short_desc_tr] => Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. [short_desc_en] => Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ankara-dijital-kent-arsivi-yenilendi!-1556607396 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_tr] => Kadriye Zaim Kütüphanesi [url] => library [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4125 [site_id] => 55 [title_tr] => Ankara Dijital Kent Arşivi Yenilendi! [title_en] => Ankara Dijital Kent Arşivi Yenilendi! [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\"\"At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Ar\u015fivi’ni  yapay zeka tabanl\u0131 lisansl\u0131 GEODI yaz\u0131l\u0131m\u0131 deste\u011fiyle geli\u015ftirmeye devam ediyor. Ar\u015fivimiz bugün itibar\u0131yla  yeni arayüzüyle de\u011ferli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Büyümeye ve geli\u015fmeye devam eden koleksiyonumuzun sadece küçük bir k\u0131sm\u0131n\u0131 sizlerle bulu\u015fturduk. En k\u0131sa zamanda tüm koleksiyonumuzu sizlerle bulu\u015fturabilme gayreti içerisindeyiz. Bu do\u011frultuda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n ve siz de\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n fikirleri ve geri bildirimleri bizler için son derece önemlidir.<\/big><\/p>\n\n

Koleksiyonumuzun büyük bir k\u0131sm\u0131 Görsel Fonlardan olu\u015fmaktad\u0131r. Ülkemizde henüz Görsel Fonlar\u0131n s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda geçerli bir mevzuat olmad\u0131\u011f\u0131 için materyallerin türlerine göre üst ve alt seriler olu\u015fturularak envanter numaralar\u0131 verilmi\u015ftir. Bu fonlara ait standartlar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda Fransa Kent Ar\u015fivleri (Archives Départementales) Görsel Fon S\u0131n\u0131flama Sisteminden yararlan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bundan sonra yap\u0131lacak Kent Ar\u015fivlerine rehberlik etmesi aç\u0131s\u0131ndan bu çal\u0131\u015fmalar\u0131 son derece önemli bulmaktay\u0131z.<\/big><\/p>\n\n

http:\/\/arsivankara.atilim.edu.tr\/<\/a><\/big><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\"\"At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Ar\u015fivi’ni  yapay zeka tabanl\u0131 lisansl\u0131 GEODI yaz\u0131l\u0131m\u0131 deste\u011fiyle geli\u015ftirmeye devam ediyor. Ar\u015fivimiz bugün itibar\u0131yla  yeni arayüzüyle de\u011ferli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Büyümeye ve geli\u015fmeye devam eden koleksiyonumuzun sadece küçük bir k\u0131sm\u0131n\u0131 sizlerle bulu\u015fturduk. En k\u0131sa zamanda tüm koleksiyonumuzu sizlerle bulu\u015fturabilme gayreti içerisindeyiz. Bu do\u011frultuda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n ve siz de\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n fikirleri ve geri bildirimleri bizler için son derece önemlidir.<\/big><\/p>\n\n

Koleksiyonumuzun büyük bir k\u0131sm\u0131 Görsel Fonlardan olu\u015fmaktad\u0131r. Ülkemizde henüz Görsel Fonlar\u0131n s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda geçerli bir mevzuat olmad\u0131\u011f\u0131 için materyallerin türlerine göre üst ve alt seriler olu\u015fturularak envanter numaralar\u0131 verilmi\u015ftir. Bu fonlara ait standartlar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda Fransa Kent Ar\u015fivleri (Archives Départementales) Görsel Fon S\u0131n\u0131flama Sisteminden yararlan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bundan sonra yap\u0131lacak Kent Ar\u015fivlerine rehberlik etmesi aç\u0131s\u0131ndan bu çal\u0131\u015fmalar\u0131 son derece önemli bulmaktay\u0131z.<\/big><\/p>\n\n

http:\/\/arsivankara.atilim.edu.tr\/<\/a><\/big><\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/ankara-dijital-kent-arsivi-yenilendi!-1556607396\/1556627157-at\u0131l\u0131m_sm_final.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1688125,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/ankara-dijital-kent-arsivi-yenilendi!-1556607396\/1556627157-at\u0131l\u0131m_sm_final.png"},"caption":"1556627157-at\u0131l\u0131m_sm_final.png","width":"1920px","height":"1080px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/ankara-dijital-kent-arsivi-yenilendi!-1556607396\/1556627157-at\u0131l\u0131m_sm_final.png"}]} [start] => 2019-04-30 09:56:13 [end] => 2019-10-01 09:56:13 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-04-30 06:56:36 [updated_at] => 2020-01-02 12:37:55 [short_desc_tr] => Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. [short_desc_en] => Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi; Ankara Dijital Kent Arşivi’ni  yapay zeka tabanlı lisanslı GEODI yazılımı desteğiyle geliştirmeye devam ediyor. [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ankara-dijital-kent-arsivi-yenilendi!-1556607396 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 55 [name_tr] => Kadriye Zaim Kütüphanesi [name_en] => Library [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kadriye-zaim-kutuphanesi [slug_en] => library [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":536442,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"},"caption":"kutuphane.jpg","width":"1960px","height":"1307px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-05 13:10:26 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 312 [rgt] => 315 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => library [home_page_id] => 1068 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/atilimlibrary","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimlibrary","linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/kadriye-zaim-k%C3%BCt%C3%BCphanesi-21aa9b110\/","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimlibrary\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCAnNa7FKZoCTkO98_GqNv_A\/","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Emre Akbayrak [admin_phone] => +90 (312) 586 84 60 [admin_email] => emre.akbayrak@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 16 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 55 [name_tr] => Kadriye Zaim Kütüphanesi [name_en] => Library [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kadriye-zaim-kutuphanesi [slug_en] => library [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":536442,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"},"caption":"kutuphane.jpg","width":"1960px","height":"1307px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kutuphane\/kutuphane.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-05 13:10:26 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 312 [rgt] => 315 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => library [home_page_id] => 1068 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/atilimlibrary","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimlibrary","linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/kadriye-zaim-k%C3%BCt%C3%BCphanesi-21aa9b110\/","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimlibrary\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCAnNa7FKZoCTkO98_GqNv_A\/","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Emre Akbayrak [admin_phone] => +90 (312) 586 84 60 [admin_email] => emre.akbayrak@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 16 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1