Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması - 08 06 2020

Değerli Araştırmacılar,

YÖK’ün “açık bilim ve açık erişim” konularında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, YÖK tarafından konuyla ilgili somut adımlar atılmasına ve ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda “Açık Akademik Arşiv Sistemi” kurulmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Serkan Eryılmaz başkanlığında “Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmaları Komisyonu” kurulmuştur. Bu bağlamda Komisyon tarafından “Atılım Üniversitesi Açık Bilim Politikası” hazırlanmış ve politika 23.07.2019 tarihinde Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır. “Atılım Üniversitesi Açık Bilim Politikası” 3. Maddesinde “benzersiz tanımlayıcıların (DOI'ler, ORCID veya diğerleri gibi) kullanımının zorunluluğunu sağlamak” ibaresi yer almaktadır. Aynı zamanda YÖK Yürütme Kurulu’nun 13.05.2020 tarihli toplantısında “lisansüstü tezler ile makale,kongre ve sempozyum bidirileri,kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması” kararlaştırılmıştır. Buna istinaden öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları ve araştırmacıların daha önce yapılan yayınlarının ORCID numaraları ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.