Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
09.11.2022

Atılım Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Sınav tarihleri: 11 Kasım 2022

Yazılı Sınav Saati: 10.30

Yazılı Sınav Yeri: İşletme Fakültesi, 115RB

Sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.

Sıra

Ad-Soyad

Ales (%60)

Yabancı Dil (%40)

Toplam

Sonuç

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

ÇA**I E****İ

76,65213

45,99128

77,500

31

76,99128

Sınava girmeye hak kazanmıştır

2

HA**E D**** Y******I

70,9300

42,5586

78,750

31,5

74,0586

Sınava girmeye hak kazanmıştır

3

BE****E S*** K*****A

75,60563

45,36338

71,250

28,5

73,86338

Sınava girmeye hak kazanmıştır

4

BÜ****N Ç****İ

70,65957

42,39574

 72,500

29

71,39574

Sınava girmeye hak kazanmıştır

5

OS**N T*** Ç***K

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu ve 4 nolu koşulu karşılamamaktadır

6

BÜ**A D****** D***N

 

60%

 

40%

 

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır

* 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi: “Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”